Ιωάννινα: Ημερίδες ενημέρωσης Leader

Η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., στο πλαίσιο ενημέρωσης του πληθυσμού για την 1η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος «Προσέγγιση LEADER» του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2007-2013, η οποία λήγει στις 22 Νοεμβρίου 2010, διοργανώνει σειρά ενημερωτικών συναντήσεων για όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές και τους μελετητές τους στους Δήμους και στις Κοινότητες της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος των Νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Στις συναντήσεις θα παρουσιαστούν όλες οι δράσεις που προκηρύχθηκαν και θα αναλυθούν τα περιεχόμενα του φακέλου υποψηφιότητας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν κατά την υποβολή των φακέλων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής.

Η κεντρική παρουσίαση για την 1η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος, η οποία απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους εν δυνάμει επενδυτές του νομού Ιωαννίνων, στους μελετητές και στους τοπικούς φορείς, θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων (στοά Σάρκα)

Το πρόγραμμα των ενημερωτικών ημερίδων στο Νομό Ιωαννίνων έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – Κ. ΝΗΣΟΥ – ΔΗΜΟΙ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.9.2010 – 11:00 π.μ.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Στοά Σάρκα)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ – ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ – K. ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ – K. ΦΟΥΡΚΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.9.2010 – 11:00 π.μ.
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 16.9.2010 – 6:00 μ.μ.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.9.2010 – 6:00 μ.μ.
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΤΡΙΤΗ 28.9.2010 – 6:00 μ.μ.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.9.2010 – 6:00 μ.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΔΙΝΗΣ

Στις ημερίδες θα διανέμεται και ενημερωτικό υλικό για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Επίσης το υλικό ενημέρωσης και ο φάκελος επενδυτή, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, διανέμονται δωρεάν από τα γραφεία της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», Πλατεία Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου (Διοικητήριο) Ιωάννινα, τηλ. 26510.36686, 26510.76102, 26510.74187 (υπεύθυνοι: κος Μώκος Ηλίας, κα Καρακώστα Κατερίνα, κα Αναστασίου Μαρία) και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Περισσότερα

1η Πρόσκληση Leader

Η αναπτυξιακή εταιρεία Ήπειρος Α.Ε. θα δεχθεί αιτήσεις ενδιαφερομένων επιχειρήσεων για επενδύσεις στα πλαίσια του προγράμματος Leader, μέχρι 22 Νοεμβρίου 2010, από τις πειροχές:

Δήμος Ιωαννιτών (μόνο το Δ.Δ. Μαρμάρων) – Δήμος Ανατολής (η εκτός σχεδίου περιοχή) – Δήμος Κόνιτσας – Δήμος Μαστοροχωρίων – Δήμος Μπιζανίου – Δήμος Παμβώτιδος – Δήμος Περάματος (εκτός του Δ.Δ. Περάματος) – Κοινότητα Αετομηλίτσας – Κοινότητα Φούρκας – Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων – Δήμος Ηγουμενίτσας (εκτός του Δ.Δ. Ηγουμενίτσας) – Δήμος Παραποτάμου – Δήμος Συβότων – Κοινότητα Πέρδικας

Η 1η προκήρυξη του προγράμματος θα αφορά επενδυτικά σχέδια από φυσικά και νομικά πρόσωπα στους τομείς της μεταποίησης γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, του αγροτουρισμού (καταλύματα, εστιατόρια, εναλλακτικές μορφές τουρισμού κλπ.) και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (βιοτεχνικές μονάδες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση) – πρόκειται για ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις και μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων.

Περισσότερα