Πώς θα ξαναδώσουμε στα πόδια μας την Ελλάδα…

Του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Δεν ξέρω πόσοι το καταλαβαίνουν και πόσοι άλλοι το διαισθάνονται, αλλά τα πόδια μας χάσανε την Ελλάδα. Βαδίζουμε κυριολεκτικά στον αέρα. Παράγουμε (η καθεστωτική δομή, δηλαδή) καθημερινά μεγάλο αριθμό κοινωνικών κρίσεων για να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας και για να αποφύγουμε να δούμε κατάματα την πραγματική, δομική κρίση που αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος.

Αν επιθυμούμε να ξαναδώσουμε στα πόδια μας την Ελλάδα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια βασικά πράγματα. Θα το επιχειρήσω επιγραμματικά:

1) Η Ελληνική κρίση είναι η πρώτη μεγάλη θεσμική κρίση της ΕΕ. Αποτελεί επίσης την πρώτη δομική κρίση του συστήματος κυριαρχίας στο τόπο μας μετά την κατάληξη του εμφυλίου πολέμου. Είναι βαθύτατα θεσμική και άρα πολιτική κρίση και όχι οικονομική, όπως εμφανίζεται από το καθεστώς στη χώρα μας και αυτούς που συμφέρει να την αντιμετωπίζουν έτσι ώστε να κερδοσκοπούν μέσω των χειρισμών του δημόσιου χρέους της χώρας.

Περισσότερα