Περιφέρεια Ηπείρου: Ανταλλαγή καλών πρακτικών στα πλαίσια του έργου MOVE ON GREEN

Περιφέρεια ΗπείρουΣτο πλαίσιο της υλοποίησης του διακρατικού ευρωπαϊκού έργου MOVE ON GREEN, η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε στις εργασίες ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας και συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών.

Το έργο MOVE ON GREEN (MOG) υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG IVC και, στο πλαίσιο των εργασιών του, Περιφέρειες και οργανισμοί από την Ευρώπη συνεργάζονται από κοινού με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και επιτυχημένων πρακτικών στον τομέα της βιώσιμης μετακίνησης και της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης περιοχών με χαρακτηριστικά απομόνωσης (απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα). Στόχος του έργου είναι η διαμόρφωση καινοτόμων πολιτικών που μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιτυχία το πρόβλημα της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης περιοχών που εξαιτίας της χαμηλής ζήτησης ή της απομακρυσμένης γεωγραφικής θέσης τους δεν μπορούν να συντηρήσουν τακτικές συγκοινωνιακές γραμμές.

Στο πλαίσιο των εργασιών ανταλλαγής και συνεργασίας με τους διακρατικούς εταίρους του έργου, η Περιφέρεια Ηπείρου προχώρησε στην ανάλυση και μελέτη δύο επιτυχημένων πρακτικών που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στο ιδιαίτερο περιβάλλον της Περιφέρειας.

Περισσότερα

Π.Ε. Θεσπρωτίας: Έργο MiSRaR

Το έργο MiSRaR υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IVC την τριετία 2010-2012 κατά την οποία οι συμμετέχοντες ανταλλάσουν εμπειρίες και τεχνογνωσία σε μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με τη διαδικασία μετριασμού χωρικών κινδύνων/καταστροφών, όπως πλημμύρες πυρκαγιές κ.τ.λ.

Έχουν ήδη διοργανωθεί 11 θεματικά σεμινάρια και απομένουν άλλα 5, το καθένα από τα οποία θα καλύψει μια συγκεκριμένη πτυχή της αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων και θα επικεντρώνεται στην ανταλλαγή τεχνικών γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, με αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Περισσότερα

Συμμετοχή Π.Ε. Θεσπρωτίας σε MiSRaR

Στα πλαίσια του προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας, INTERREG IVC, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας συμμετέχει στο έργο MiSRaR μαζί με επτά ευρωπαϊκούς Δήμους, Περιφέρειες και οργανισμούς. Η Safety Region South – Holland South είναι ο επικεφαλής εταίρος και οι υπόλοιποι εταίροι είναι: οι Δήμοι Aveiro και Mirandela στην Πορτογαλία, η Περιφέρεια Forli στην Ιταλία, η Περιφέρεια Ηπείρου μέσω της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας στην Ελλάδα, ο Δήμος του Ταλίν στην Εσθονία και το Ίδρυμα E.P.F στη Βουλγαρία.

Το πρόγραμμα υλοποιείται την τριετία 2010-2012 κατά την οποία οι συμμετέχοντες ανταλλάσουν εμπειρίες και τεχνογνωσία σε μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία μετριασμού χωρικών κινδύνων και καταστροφών. Στις 21 και 22 Σεπτέμβριου 2011 πραγματοποιήθηκε στην Ηγουμενίτσα το 9ο θεματικό σεμινάριο με θέμα «κατάστρωση σχεδίων μετριασμού κινδύνων». Η παρουσίαση της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας είχε θέμα: «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι αντιπρόσωποι των εταίρων είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη διαχείριση κρίσεων και κίνδυνων στην περιοχή μας από το Πυροσβεστικό σώμα και το ΕΚΑΒ και μετέπειτα να αναζητήσουν τρόπους και λογικές αντιμετώπισης των κινδύνων.

Περισσότερα

Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση

Το έργο MiSRaR υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG IVC την τριετία 2010-2012 κατά την οποία οι συμμετέχοντες ανταλλάσουν εμπειρίες και τεχνογνωσία σε μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη διαδικασία μετριασμού χωρικών κινδύνων/καταστροφών, όπως πλημμύρες πυρκαγιές κ.τ.λ.

Έχουν ήδη διοργανωθεί 8 θεματικά σεμινάρια και απομένουν άλλα 8 στο σύνολο των χωρών των εταίρων, το καθένα από τα οποία θα καλύψει μια συγκεκριμένη πτυχή της αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων και θα επικεντρώνεται στην ανταλλαγή τεχνικών γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, με αρμόδιους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Περισσότερα