Νέα προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Ηγουμενίτσας

ΗγουμενίτσαΕνημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Ηγουμενίτσας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ηγουμενίτσας στο οποίο υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ και ξεκινούν νέα προγράμματα ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

– Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Γενικό πλαίσιο: 10 ώρες

Περισσότερα