Δημόσια Διαβούλευση του νέου Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Ηγουμενίτσας

ΗγουμενίτσαΗ Δημοτική Αρχή υλοποιώντας τη δέσμευση της να τεθούν όρια και σωστοί κανόνες στην χρήση των κοινόχρηστων χώρων, προχωράει στην σύνταξη ενός σύγχρονού Κανονισμού με γνώμονα την ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των δημοτών και των επισκεπτών του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Το σχέδιο του Κανονισμού Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής (Απόφαση 27/2015), έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηγουμενίτσας (www.igoumenitsa.gr στο μενού Για τον Δημότη -> Κανονισμοί).

Περισσότερα