Ημερίδα Παρουσίασης του Έργου Investment Development and Empowerment Action (IDEA) στα Ιωάννινα

Σάββατο 08/12/2018, 10:00 – Ξενοδοχείο Olympic, Ιωάννινα

Το Έργο Investment Development and Empowerment Action (IDEA) είναι μια φιλόδοξη ελληνο-αλβανική πρωτοβουλία φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας και ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τις δυνατότητες χρηματοδότησης Κοινωνικών Επιχειρήσεων, Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά και γενικότερα των κοινωνικών επενδύσεων.

Περισσότερα