Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου EUFOFINET

Σήμερα πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου ημερίδα για την ολοκλήρωση του έργου European Forest Fire Network (EUFOFINET) – INTERREG IV C, στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετείχε ως εταίρος.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης που ανέπτυξε η Περιφέρεια Ηπείρου στο πλαίσιο του έργου, καθώς και η συνολική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του. Το έργο EUFOFINET χρηματοδοτήθηκε από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 13 φορείς από 8 ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν σε αυτό.

Κύριος στόχος του ήταν η βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών μέσα από την ανταλλαγή Καλών Πρακτικών, καθώς και η δημιουργία ενός δικτύου εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα συνεργάζονται και θα ανταλλάσσουν συνεχώς πληροφορίες και γνώσεις.

Περισσότερα

Πρόσκληση Περιφέρειας Ηπείρου

Η Περιφέρεια Ηπείρου σας προσκαλεί στη συνάντηση που διοργανώνει στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του έργου διαπεριφερειακή European Forest Fire Network (EUFOFINET) – INTERREG IV C. Σκοπός της συνάντησης είναι η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και του Σχεδίου Δράσης που ανάπτυξε η Περιφέρεια Ηπείρου, καθώς και η διεξαγωγή ανοιχτής συζήτησης αναφορικά με το θέμα της πρόληψης και αντιμέτωπης των δασικών πυρκαγιών.

Κύριος στόχος του έργου EUFOFINET ήταν είναι η ανταλλαγή, διάδοση και κεφαλαιοποίηση Καλών Πρακτικών με σκοπό τη βελτίωση των εθνικών και περιφερειακών στρατηγικών πρόληψης και διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών.Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 11:30 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου (διεύθ.: Ν. Ζέρβα 28-30 Στοά Σάρκα, 2ος όροφος στην πόλη των Ιωαννίνων).

Περισσότερα