Συνάντηση για το “Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ημερολόγιο”

Στο Fehmarn της Γερμανίας πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση των εταίρων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Πολιτισμός» με τίτλο «Ευρωπαϊκό Αγροτικό Ημερολόγιο – European Rural Almanac».

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι φορέων από την Ισπανία, τη Γαλλία, και τη Γερμανία. Από Ελληνικής πλευράς συμμετείχε η Περιφέρεια της Ηπείρου με τους Παντελή Κολόκα Αντιπεριφερειάρχη Ηπείρου σε θέματα Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού, Σοφία Τριάντου επιστημονική υπεύθυνη του έργου, Ελένη Παγκρατίου τεχνικό Σύμβουλο του προγράμματος, και Μαρία Τσουμάνη ερευνήτρια.

Στη συνάντηση και στο πρόγραμμα αναφέρθηκε σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Κολόκας, ο οποίος ανέφερε ότι η συνάντηση είχε ως σκοπό την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου, όπου και επιβεβαιώθηκε η καλή πορεία των ενεργειών όλων των συμμετεχόντων.

Περισσότερα