Εκπαιδευτική εκδρομή στην Άρτα πραγματοποίησαν μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Γεωγραφίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Εκπαιδευτική εκδρομή στην πόλη μας πραγματοποίησαν μεταπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Γεωγραφίας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθήνας (Κατεύθυνση με τίτλο «Διαχείριση Φυσικών και Ανθρωπογενών Κινδύνων και καταστροφών»), συνοδευόμενοι από την Διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος, καθηγήτρια κα Σαπουτζάκη, στα πλαίσια ερευνητικών εργασιών, προκειμένου να ενημερωθούν διά ζώσης για ζητήματα που αφορούν την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών από τις πρόσφατες πλημμύρες, όπως τα μέτρα και τις ενέργειες ανακούφισης, αποκατάστασης και ανασυγκρότησης των πληγεισών περιοχών από τις πλημμύρες της 1ης Φεβρουαρίου 2015.

Η εκπαιδευτική εκδρομή επικεντρώθηκε σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τις πρόσφατες πλημμύρες στην πόλη της Άρτας και στις παρόχθιες περιοχές και οικισμούς του Άραχθου. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενημερώθηκαν για τα αίτια και το ιστορικό της καταστροφής, την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών, τα αιτήματα και την πληροφόρηση των πληγέντων, έλαβαν γνώση για τις επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης και την παροχή ανακούφισης στους πληγέντες από τους Δήμους, την Περιφέρεια Ηπείρου, την Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση, τα έργα και τα μέτρα αποκατάστασης ζημιών και απωλειών.

Περισσότερα