Πρόγραμμα “Στέγαση και Επανένταξη” θα υλοποιήσει για αστέγους, ο Δήμος Αρταίων

Εγκρίθηκε το σχέδιο του Προγράμματος “Στέγαση και Επανένταξη” που αφορά δράσεις στέγασης, σίτισης και κοινωνικής φροντίδας για τους αστέγους, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου, όπου ο Δήμος Αρταίων συμμετέχει ως έταιρος.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη σχεδίων που θα λαμβάνουν υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες των αστέγων που φιλοξενούνται σε κοινωνικούς ξενώνες βραχυχρόνιας φιλοξενίας ή ξενώνες ύπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων ή έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας ως άστεγοι και δύνανται άμεσα να επανενταχτούν. Επιπλέον, στοχεύει στην επανένταξη γυναικών που φιλοξενούνται σε ξενώνες για γυναίκες, θύματα βίας.

Περισσότερα