Καθαρισμός οικοπέδων από το Δήμο Αρταίων με χρέωση των ιδιοκτητών

Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης ιδιωτικών οικοπέδων από τον Δήμο Αρταίων, με σκοπό την πολιτική προστασία, τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των κατοίκων.

Περισσότερα

Δήμος Αρταίων: Καθαρισμός οικοπέδων από τους ιδιοκτήτες τους

Από το Δήμο Αρταίων ανακοινώνεται ότι, μετά από αυτοψία που έκανε η Διεύθυνση Καθαριότητας και Πρασίνου στα οικόπεδα εντός και εκτός οικισμών (σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια των οικισμών), απέστειλε επιστολές προς τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων, αφού βάσει νομοθεσίας, οι ιδιοκτήτες, νοµείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών κλπ ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωµοπόλεων και οικισµών και σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όριά του ΟΦΕΙΛΟΥΝ να τα διατηρούν πάντοτε καθαρά και να προβαίνουν σε περιοδική αποψίλωση – καθαριότητα προς αποφυγή των δυσάρεστων συνεπειών, όπως εκδήλωση πυρκαγιών και θέματα δημόσιας υγείας (ΦΕΚ 1346/Β/25-4-2012).

Επειδή διαπιστώθηκε ότι κάποιοι από τους ιδιοκτήτες δεν συμμορφωθήκαν, ο Δήμος είναι αναγκασμένος να εφαρμόσει το άρθρο 94 παρ. 26 του Ν. 3852/2010, που αναφέρει ότι, εάν οι ιδιοκτήτες δεν καθαρίσουν τα οικόπεδά τους ακάλυπτους χώρους κλπ, που βρίσκονται εντός πόλεων κωµοπόλεων και οικισµών και σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όριά του, τότε παραπέμπονται στον Εισαγγελέα και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και παράλληλα τα καθαρίζει ο Δήμος χρεώνοντας τους για την εργασία αυτή, επιβάλλοντας και το αναλογούν πρόστιμο (άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα).

Περισσότερα

Καθαρισμός των αγροτικών δρόμων και των ιδιόκτητων οικοπέδων από αυτοφυή βλάστηση για την πρόληψη πυρκαγιών.

Ξεκίνησε από το Δήμο Αρταίων ο καθαρισμός των αγροτικών δρόμων από αυτοφυή βλάστηση, βάτα και καλάμια, στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου. Κοπή χόρτων και καλαμιών έγινε και στα πεζοδρόμια στην περιοχή του Τριγώνου Άρτας, ώστε οι δρόμοι να είναι καθαροί από αυτοφυή βλάστηση τους καλοκαιρινούς μήνες που ελλοχεύει ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

Όσον αφορά τους ιδιοκτήτες οικοπέδων που βρίσκονται εντός των οικισμών ή σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, αυτοί υποχρεούνται από το νόμο να προχωρήσουν οι ίδιοι σε καθαρισμό των οικοπέδων τους από την αυτοφυή βλάστηση, η οποία αποτελεί εν δυνάμει εστία πρόκλησης πυρκαγιάς. Μετά από αυτοψία που έκανε η Διεύθυνση Καθαριότητας και Πρασίνου στα οικόπεδα εντός και εκτός οικισμών (σε απόσταση 100 μέτρων από τα όρια των οικισμών), απέστειλε επιστολές προς τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων, αφού βάσει νομοθεσίας, οι ιδιοκτήτες, νοµείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών κλπ ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωµοπόλεων και οικισµών και σε απόσταση µέχρι 100 µέτρων από τα όριά του οφείλουν να τα διατηρούν πάντοτε καθαρά και να προβαίνουν σε περιοδική αποψίλωση- καθαριότητα προς αποφυγή των δυσάρεστων συνεπειών, όπως εκδήλωση πυρκαγιών και θέματα δημόσιας υγείας (φίδια, ποντίκια, σκουπίδια κ.α.).

Περισσότερα

Άρτα: Καθαρισμός οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων

Από το Δήμο Αρταίων ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 και στα πλαίσια της πρόληψης και μείωσης κινδύνου πυρκαγιών στο Δήμο μας, παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός της πόλης και των οικισμών και σε απόσταση 100 μέτρων από τα όριά τους, να μεριμνήσουν για τον καθαρισμό και αποψίλωση των πιο πάνω χώρων.

Ο Δήμος μας, στα πλαίσια της καλής συνεργασίας που επιδιώκει με τους δημότες του, με συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριότητας, θα προβαίνει στην αποκομιδή των παραπάνω υλικών, κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία στο τηλέφωνο 26810-72910.

Περισσότερα