2020: Η χρονιά της πανδημίας του κορωνοϊού – Ανασκόπηση έτους

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το σημαντικότερο γεγονός του 2020 που μάλιστα είχε ευρύτατες προεκτάσεις και επέφερε πολλών ειδών αλλαγές ήταν η πανδημία του νέου κορωνοϊού SARS-COV2.

Ο κορωνοϊός και η πανδημία

Περισσότερα