Επίσκεψη του Δημάρχου στο Παραποτάμιο Πάρκο της Άρτας και στο αλσύλλιο των Αγίων Αναργύρων

Την πρόοδο των εργασιών που πραγματοποιούνται στο Παραποτάμιο Πάρκο της Άρτας αλλά και στο αλσύλλιο των Αγίων Αναργύρων, είχε τη δυνατότητα να διαπιστώσει ο Δήμαρχος Αρταίων Κ. Χρήστος Τσιρογιάννης κατά την εκεί επίσκεψή του.

Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Αρταίων, συνοδευόμενος  από την Προϊσταμένη του Τμήματος Πρασίνου κ. Αγγελική Αποστόλη και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών-κτιριακών-υδραυλικών-εγγειοβελτικών έργων και μελετών κ. Άγγελο Σακκά, είχε συνάντηση με το εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας και ενημερώθηκαν για την πορεία των εργασιών συντήρησης που πραγματοποιούνται, βάση της μελέτης με τίτλο «Συντήρηση πρασίνου παραποτάμιου πάρκου και αλσυλλίου Αγίων Αναργύρων»  που εκπονήθηκε από την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου Αρταίων, προϋπολογισμού δαπάνης 35.000€.

Η μελέτη αυτή αφορά:

Περισσότερα