ΤΕΔΚ Ιωαννίνων: Ηχηρό όχι στον Καλλικράτη

Σοβαρές αντιρρήσεις εκφράζει η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων νομού Ιωαννίνων στα σχεδιαζόμενα μέσω Καλλικράτη, κυρίως για το χωροταξικό πλαίσιο στις συνενώσεις των υφιστάμενων δήμων. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η ΤΕΔΚ εξέφρασε την αντίθεση της στους χωροταξικούς σχεδιασμούς με ομόφωνη απόφαση της. Τα άλλα σημεία αντίθεσης της ΤΕΔΚ Ιωαννίνων με το υπουργείο, αφορούν τις περιπτώσεις κατάτμησης σημερινών Δήμων, αλλά και το ασυμβίβαστο των αιρετών που προωθείται παράλληλα με τους υπόλοιπους σχεδιασμούς.

Περισσότερα