Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση

Ενημερωτική ημερίδα για τους ελέγχους σε πρατήρια υγρών καυσίμων:

Στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσης των ελέγχων στον τομέα διακίνησης υγρών καυσίμων που προωθεί η Περιφέρεια Ηπείρου, με πρωτοβουλία της Γεν. Διεύθυνσης Ανάπτυξης, τεχνικοί και διοικητικοί υπάλληλοι των τεσσάρων περιφερειακών ενοτήτων συμμετείχαν την Πέμπτη σε εκπαιδευτική ημερίδα που έγινε στο Αγρίνιο. Από εξειδικευμένο συνεργείο της Διεύθυνσης Μετρολογίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, επισημάνθηκαν οι ουσιώδεις ισχύουσες διατάξεις, αποφάσεις και εγκύκλιοι αναφορικά με τους ελέγχους στις αντλίες των πρατηρίων, καθώς και ο τρόπος ελέγχου σε παρεμβατικούς μηχανισμούς που ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται κατά περίπτωση με τηλεχειρισμό από ορισμένους πρατηριούχους.

Ακολούθησαν ενδεικτικοί έλεγχοι σε πρατήρια της περιοχής, οι οποίοι περιλάμβαναν πέραν του συνηθισμένου τρόπου ελέγχου των παρεχομένων ποσοτήτων μέσω του επίσημου λιτρόμετρου, το άνοιγμα του σώματος των αντλιών και τον ενδελεχή έλεγχο των εντός αυτών εξαρτημάτων και καλωδιώσεων.

Στο επόμενο χρονικό διάστημα ανάλογοι έλεγχοι θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται σε πρατήρια υγρών καυσίμων στις τέσσερις περιφερειακές ενότητες Ηπείρου, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν ύπαρξη παρεμβατικών μηχανισμών με τους οποίους επιχειρείται η αλλοίωση των ενδείξεων των διατιθεμένων ποσοτήτων και η εξαπάτηση των καταναλωτών.

Περισσότερα

Νομοσχέδιο για υπερχρεωμένους δανειολήπτες

Μία νέα ρύθμιση που θα δώσει ανάσα σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών μαζί με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας. Το νέο νομοσχέδιο αφορά τους δανειολήπτες που δεν μπορούν να καλύψουν τις δόσεις των στεγαστικών, καταναλωτικών και επαγγελματικών δανείων και αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα, όλα τα νοικοκυριά και τους επαγγελματίες, με μόνη εξαίρεση τους εμπόρους, οι οποίοι μπορούν να προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση για όσα χρέη ρυθμίζονται – εκτός από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης – ο οφειλέτης μπορεί πριν προσφύγει στο Ειρηνοδικείο να έρθει σε συνεννόηση με την τράπεζα συνεπικουρούμενος από τον Συνήγορο του Καταναλωτή ή κάποια οργανωμένη καταναλωτική οργάνωση ή την Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού σε κάθε νομαρχία. Σε περίπτωση που μέσα από αυτόν τον διακανονισμό δεν βρεθεί κάποια λύση, τότε θα γίνεται η προσφυγή στο Ειρηνοδικείο για ρύθμιση χρεών. Στην αίτηση που θα καταθέσει ο οφειλέτης θα πρέπει να αναφέρει τα περιουσιακά του στοιχεία, τα εισοδήματά του, την κατάσταση των πιστωτών και την πρόταση ρύθμισης οφειλής. Το Ειρηνοδικείο θα εκδώσει την απόφασή του σε έξι μήνες. Μετά από την απόφαση ο οφειλέτης θα καταβάλλει μηνιαίως ένα μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές για μία τετραετία. Μετά την παρέλευση της τετραετίας και εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής θα γλιτώνει το υπόλοιπο της οφειλής το οποίο και θα διαγράφεται.

Περισσότερα