Ερώτηση βουλευτών ΠΑΣΟΚ

Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τους κ. Βενιζέλο και Χρυσοχοΐδη αναφορικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές των επιχειρήσεων, τη συγκράτηση τιμών και τη διασφάλιση των φορολογικών εσόδων:

«« Ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατατέθηκε σήμερα με πρωτοβουλία της κας Λούκα Κατσέλη, αναφορικά με τις υπερτιμολογήσεις και την αποφυγή φορολόγησης εξαιτίας ελλιπών διαδικασιών ελέγχου των ενδοομιλικών συναλλαγών επιχειρήσεων από τα συναρμόδια Υπουργεία. Την Ερώτηση συνυπογράφει και ο Θανάσης Οικονόμου.

Όπως επισημαίνεται στην Ερώτηση, ύστερα από την δημοσιοποίηση σχετικών στοιχείων για υψηλά περιθώρια κέρδους που απολαμβάνουν γνωστοί επιχειρηματικοί όμιλοι με δεσπόζουσα θέση στον κλάδο τους, πολλές επιχειρήσεις φέρεται να προβαίνουν σε στρατηγικές υπερτιμολόγησης των αγαθών που προσφέρουν στην αγορά, μέσω της διακίνησης των προϊόντων τους εντός των ομίλων τους, κατορθώνοντας έτσι να μειώνουν τη συνολική φορολογική τους επιβάρυνση και να αυξάνουν δυσανάλογα τις τιμές πώλησης των προϊόντων τους.

Περισσότερα