Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος

Το ΙΓ΄ Διεθνές Συνέδριο της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με θέμα: «Αναλυτικά Προγράμματα και Σχολικά Εγχειρίδια: Ελληνική Πραγματικότητα και Διεθνής Εμπειρία». Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20, 21 και 22 Νοεμβρίου 2009, ώρα 18:00, στην Αίθουσα Τελετών «Γεώργιος Μυλωνάς» του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Περισσότερα