Το καθεστώς παλάβωσε, oι ανεκδοτολόγοι κυριαρχούν

Του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Στην Ελλάδα κυριάρχησε το παράλογο και ο δημόσιος λόγος μεταβλήθηκε σε μια απέραντη πολιτική έρημο, η οποία πλέον εμφανίζει έντονα σημάδια παράνοιας. Το καθεστώς παλάβωσε και οι ανεκδοτολόγοι της πολιτικής παριστάνουν τους πολιτικούς στην τηλεόραση και στον Τύπο. Θαρρείς ότι οι πολιτικοί, αλλά και ευρύτερα η κοινωνία δεν έχουν αφομοιώσει τίποτε από την μεταπολεμική οικονομική εμπειρία και δεν έχουν ακούσει τίποτε για τη σχέση πολιτικής και οικονομίας.

Τα ερωτήματα που τίθενται, χαρακτηρίζουν και το επίπεδο αυτού του δημόσιου διαλόγου. Φτώχεια πολιτική και φτήνια διανοητική χαρακτηρίζει τα απλοϊκά επιχειρήματα, τόσο από δεξιά όσο και από αριστερά. Μέσα σε αυτό το κλίμα επιχειρείται να δοθούν πολιτικές απαντήσεις, με οικονομικά μέσα ασφαλώς, σε οικονομικά διλήμματα που δεν αντέχουν την βάσανο της επιστήμης, αλλά ούτε και της λογικής.

Το καθεστώς αναποδογυρίζει την ανθρώπινη εμπειρία και αποφασίζει να διαλύσει τον δημόσιο τομέα σε περίοδο βαθειάς ύφεσης, ενώ την περίοδο της ανάπτυξης το πελατειακό κράτος μεγεθυνόταν αυτάρεσκα, βγάζοντας την γλώσσα στην οικονομία και σε εμάς που επισημαίναμε τον επικίνδυνο ανορθολογισμό. Σήμερα, η χώρα δανείζεται με ανελαστικούς όρους και με ενέχυρο την δημόσια περιουσία, για να εξυπηρετήσει τοκογλυφικά δάνεια, τα οποία σε μεγάλο βαθμό θα μπορούσε να απαιτήσει (φροντίσει) να διαγραφούν ή απομειωθούν.

Περισσότερα