Πρόσκληση Επιμελητηρίου Ιωαννίνων

no_logoΗ Φωτογραφική Έκθεση του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων: «Από την Ιστορία της Γιαννιώτικης Επιχειρηματικότητας 1919 – 2012» παρουσιάζεται και πάλι σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ Έκθεσης, 11-19 Μαΐου, στο ΕΑΝΚΙ, ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Η Φωτογραφική Έκθεση: «Από την ιστορία της γιαννιώτικης επιχειρηματικότητας 1919-2012» αξιοποιώντας το Αρχείο του Επιμελητήριου Ιωαννίνων καθώς και άλλο δημοσιευμένο και αδημοσίευτο αρχειακό υλικό, συμβάλλει στη μελέτη των επαγγελμάτων και στην ανάδειξη της ιστορίας της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Περισσότερα