Στο Leader τέσσερα έργα του Δήμου Ιωαννιτών

Δημαρχείο ΙωαννίνωνΣτο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης εντάχθηκαν τέσσερα ακόμη έργα του Δήμου Ιωαννιτών, με συνολικό προϋπολογισμό 472.390 ευρώ.

Πρόκειται για παρεμβάσεις σε δημοτικά διαμερίσματα οι οποίες αποτελούσαν αίτημα των τοπικών κοινωνιών και πλέον περνούν στο στάδιο της υλοποίησης αλλά και για ένα έργο που αφορά στην τουριστική προβολή κι ανάδειξη της περιοχής.

Τα έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα:
– Εκσυγχρονισμός κι ανάπτυξη τουριστικής προβολής του γραφείου τουρισμού του Δήμου, με προϋπολογισμό 43.390 ευρώ.

Περισσότερα

Ενεργός ο ρόλος των Περιφερειών στην Αγροτική Ανάπτυξη της νέας προγραμματικής περιόδου

Περιφέρεια ΗπείρουΠρος θετική κατεύθυνση οδηγούνται οι συζητήσεις μεταξύ των Περιφερειαρχών και των Υπουργείων Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης, ως προς τη διαχείριση του νέου προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (2014-2020). Σύμφωνα με ενημέρωση που έγινε από τον Πρόεδρο της ΕΝ.ΠΕ. κ. Ι. Σγουρού, στις Περιφέρειες πρόκειται σε πρώτη φάση να ανατεθούν το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, τα Μικρά Αρδευτικά, τα ΟΠΑΑΧ και το LEADER. Ο Περιφερειάρχης κ. Αλεξ. Καχριμάνης, δήλωσε σχετικά τα εξής:

«Μετά από πολλές προσπάθειες, πείσαμε ως ένα βαθμό τα συναρμόδια υπουργεία να αποδώσουν στις Περιφέρειες ουσιαστικό ρόλο για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα. Όπως κατ’ επανάληψη έχω τονίσει, με την ιδιότητα του Υπεύθυνου του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΝ.ΠΕ., ο ρόλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει είναι επιτελικός, να συντονίζει την εφαρμογή του προγράμματος σε Εθνικό Επίπεδο, όμως ο σχεδιασμός και η κατανομή της χρηματοδότησης των δράσεων πρέπει να γίνεται από τις Περιφέρειες, που γνωρίζουν το δυναμικό, τις ιδιαιτερότητες, τις ανάγκες και μπορούν να ιεραρχούν τις προτεραιότητες. Υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω διεύρυνση της συμμετοχής των Περιφερειών στο νέο πρόγραμμα και για αυτό προσπαθούμε να πείσουμε τους αρμόδιους».

Περισσότερα

Εκδόθηκε από την ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. η 3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το LEADER

no_logo3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης leader:

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. ΑΕ ΟΤΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους τελικούς δικαιούχους (υποψήφιους επενδυτές – γεωργούς, φυσικά & νομικά πρόσωπα), με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στο Τοπικό Πρόγραμμα leader του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Α. Περιοχή εφαρμογής των υπομέτρων και δράσεων, είναι:

– Για το Ν. Πρέβεζας: Δ.Ε. Φαναρίου, Δ. Ε. Λούρου (Δ.Δ. Λούρου, Στεφάνης, Ωρωπού), Δ. Ε. Ζαλόγγου, Δ. Ε. Φιλιππιάδας (Δ.Δ. Φιλιππιάδας, Πέτρας, Ν. Κερασούντας), Δ.Ε. Πάργας.
– Για το Ν. Άρτας: Δ. Ε. Άρτας (Εκτός Δ.Δ. Άρτας), Δ. Ε. Βλαχέρνας, Δ. Ε. Φιλοθέης, Δ.Ε. Κομποτίου.

Β. Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι συνολικού ποσού προκηρυσσόμενης Δημόσιας Δαπάνης 1.455.548,05 € και αφορά τα εξής υπομέτρα και δράσεις:

– Υπομέτρο L123: Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων:
Δράση L123α: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων (μεταποίηση γεωργικών προϊόντων)

– Υπομέτρο L311: Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες (αφορά αποκλειστικά γεωργούς):
Δράση L311-2: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός χώρων εστίασης και αναψυχής.
Δράση L311-3: Ίδρυση επισκέψιμων αγροκτημάτων.
Δράση L311-4: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (όπως εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).
Δράση L311-5: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων.
Δράση L311-7: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση.

– Υπομέτρο L312: Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων:
Δράση L312-1: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών μονάδων.
Δράση L312-2: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
Δράση L312-3: Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση.

– Υπομέτρο L313: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων:
Δράση L313-1: Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)
Δράση L313-3: Ποδηλατικές διαδρομές σε περιοχές της αγροτικής υπαίθρου
Δράση L313-5: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης
Δράση L313-6: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής
Δράση L313-8: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας)

– Υπομέτρο L321: Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό:
Δράση L321-1: Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά, έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις)
Δράση L321-2: Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Δράση L321-3: Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών.

Υπομέτρο L322: Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών:
Δράση L322-1: Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων

– Υπομέτρο L323: Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς:
Δράση L323-1: Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
Δράση L323-4: Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 4η Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14:00.

Γ. Η αναλυτική πρόσκληση και τα παραρτήματα αυτής διατίθενται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, στα γραφεία της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ (Ο.Τ.Δ.), Δ/νση: Λασκαράτου – περιοχή Υδραγωγείου, Τ.Κ. 48100, Πρέβεζα, τηλ. 26820.89150 & 26820.89151 καθώς επίσης και στο γραφείο της ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. ΟΤΑ στην Άρτα Δ/νση: Μοστραίων & Αμβρακίας 1, Τ.Κ. 47100, Άρτα, τηλ. 26810.77115 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή της δεν προβλέπεται κόστος. Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ: www.etanam.gr

Περισσότερα

Τοπικό Πρόγραμμα του Άξονα 4 “Προσέγγιση LEADER”

Ενημερωτική συνάντηση με τους μελετητές στα πλαίσια της επερχόμενης 2ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος του Άξονα 4 «Προσέγγιση LEADER»:

H Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με τον διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) “Προσέγγιση LEADER” θα προβεί άμεσα στη 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις επενδυτικές τους προτάσεις για τους Νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Η εν λόγω 2η προκήρυξη του προγράμματος θα αφορά κατάθεση επενδυτικών σχεδίων από φυσικά (αγρότες και μη) ή νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων των Συνεταιρισμών) καθώς και από ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιωτικούς φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων.

Περισσότερα

Ανακοίνωση της “ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.” για το πρόγραμμα “Προσέγγιση LEADER”

H Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. με το διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» ως φορέας υλοποίησης και διαχείρισης του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) “Προσέγγιση LEADER” θα προβεί στα μέσα Οκτωβρίου στη 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις επενδυτικές τους προτάσεις και θα αφορά τις κάτωθι περιοχές παρέμβασης:

1) Π.Ε. Ιωαννίνων:
– Δήμος Ιωαννιτών [πρώην Δήμοι Ανατολής, Παμβώτιδας, Μπιζανίου, Περάματος (εκτός του Δ.Δ. Περάματος), Κοινότητα Νήσου και Τ.Δ. Μαρμάρων (μόνο η περιοχή Άνω Μαρμάρων)]
– Δήμος Κόνιτσας [πρώην Δήμοι Κόνιτσας, Μαστοροχωρίων, Κοινότητα Αετομηλίτσας, Κοινότητα Φούρκας]

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το “LEADER”.

Η ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. έδωσε στη δημοσιότητα τη 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα “Leader” με περιοχές εφαρμογής τους Νομούς Πρέβεζας και Άρτας.

Το σχετικό Δελτίο Τύπου έχει ως εξής:

Δελτίο τύπου:

«« 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης “leader”:

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης ΕΤ.ΑΝ.ΑΜ. ΑΕ ΟΤΑ σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 11/29.6.2012 Απόφασης της ΕΔΠ LEADER, η Ο.Τ.Δ. καλεί τους ενδιαφερόμενους τελικούς δικαιούχους (υποψήφιους επενδυτές – γεωργούς, φυσικά & νομικά πρόσωπα), με την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να υποβάλλουν προτάσεις για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων στο Τοπικό Πρόγραμμα leader του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013.

Περισσότερα

Συνέντευξη Δημάρχου Πάργας σε μαθητές

Σε μαθητές της Στ’ τάξης του Δημοτικού παραχώρησε συνέντευξη ο Δήμαρχος Πάργας, κ. Αθανάσιος Λιόλιος. Ακολουθεί αναλυτικά το κείμενο της συνέντευξης:

«« Είμαστε μία ομάδα μαθητών της Στ’ τάξης, που αποφασίσαμε να πάρουμε μία συνέντευξη από το Δήμαρχο Πάργας, κ. Θανάση Λιόλιο. Επισκεφθήκαμε λοιπόν το χώρο του Δημαρχείου και του κάναμε τις εξής ερωτήσεις:

1) Ποιες είναι οι σκέψεις σας για τη βελτίωση του δήμου μας;
Σε πρώτη φάση θέλουμε να ανατάξουμε τα οικονομικά και να στήσουμε ένα νέο μοντέλο διοίκησης. Επίσης να λειτουργήσουν τα κέντρα υποδομής όπως οι Παιδικοί Σταθμοί, το ΚΑΠΗ, το Κέντρο Πολιτισμού, η καθαριότητα, η ύδρευση, το οδικό δίκτυο, η αγροτική οδοποιΐα, ο ηλεκτροφωτισμός και να μπορούμε να πληρώνουμε τα χρέη μας.

2) Τα παιδιά και οι έφηβοι της περιοχής μας δυστυχώς δεν έχουν ένα χώρο για να ψυχαγωγούνται. Περνάνε την ώρα τους στα σκαλιά της εκκλησίας ή στην πλατεία. Έχετε σκεφτεί να φτιάξετε ένα κέντρο νεότητας, ένα κέντρο πολιτισμού;
Είχαμε κάνει πρόταση ένα μεγάλο ποσό από αυτό που απευθύνονταν στο Δήμο Φαναρίου, από το πρόγραμμα στήριξης των δήμων, να δημιουργήσει το Κέντρο Πολιτισμού που εκεί θα περιελάμβανε πόρους πολιτισμού από αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες συνεδριάσεων, αίθουσες θεατρικών παραστάσεων, μουσικές εκδηλώσεις, πολιτιστικές δράσεις ως και βιβλιοθήκη. Σας λέω λοιπόν πως ήταν στις σκέψεις μας από τότε η δημιουργία ενός κέντρου πολιτισμού. Την επόμενη χρονιά με το νέο πρόγραμμα στήριξης «ΕΛΛΑΔΑ» πιστεύουμε πως θα είναι δυνατή η δημιουργία ενός κέντρου πολιτισμού.

Περισσότερα

Υπεγράφη το LEADER για Άρτα – Πρέβεζα

Υπεγράφησαν οι συμβάσεις υλοποίησης τοπικών τοπικών προγραμμάτων LEADER νομών Άρτας και Πρέβεζας, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Συγκεκριμένα η εφαρμογή του προγράμματος LEADER στους νομούς Άρτας – Πρέβεζας αφορά 9 Δήμους και 42.319 κατοίκους των περιοχών αυτών.

Περισσότερα

Ιωάννινα: Ημερίδες ενημέρωσης Leader

Η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε., στο πλαίσιο ενημέρωσης του πληθυσμού για την 1η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος «Προσέγγιση LEADER» του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (ΠΑΑ) 2007-2013, η οποία λήγει στις 22 Νοεμβρίου 2010, διοργανώνει σειρά ενημερωτικών συναντήσεων για όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές και τους μελετητές τους στους Δήμους και στις Κοινότητες της περιοχής εφαρμογής του προγράμματος των Νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας.

Στις συναντήσεις θα παρουσιαστούν όλες οι δράσεις που προκηρύχθηκαν και θα αναλυθούν τα περιεχόμενα του φακέλου υποψηφιότητας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομισθούν κατά την υποβολή των φακέλων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής.

Η κεντρική παρουσίαση για την 1η προκήρυξη του τοπικού προγράμματος, η οποία απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους εν δυνάμει επενδυτές του νομού Ιωαννίνων, στους μελετητές και στους τοπικούς φορείς, θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων (στοά Σάρκα)

Το πρόγραμμα των ενημερωτικών ημερίδων στο Νομό Ιωαννίνων έχει ως εξής:

ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – Κ. ΝΗΣΟΥ – ΔΗΜΟΙ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.9.2010 – 11:00 π.μ.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Στοά Σάρκα)

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ – ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ – K. ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ – K. ΦΟΥΡΚΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.9.2010 – 11:00 π.μ.
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 16.9.2010 – 6:00 μ.μ.
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.9.2010 – 6:00 μ.μ.
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΤΡΙΤΗ 28.9.2010 – 6:00 μ.μ.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

ΔΗΜΟΣ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29.9.2010 – 6:00 μ.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΔΙΝΗΣ

Στις ημερίδες θα διανέμεται και ενημερωτικό υλικό για τους ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Επίσης το υλικό ενημέρωσης και ο φάκελος επενδυτή, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, διανέμονται δωρεάν από τα γραφεία της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», Πλατεία Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου (Διοικητήριο) Ιωάννινα, τηλ. 26510.36686, 26510.76102, 26510.74187 (υπεύθυνοι: κος Μώκος Ηλίας, κα Καρακώστα Κατερίνα, κα Αναστασίου Μαρία) και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Περισσότερα

Δημιουργία Μητρώου Μελετητών

Στο πλαίσιο της προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος για τους Νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ) «Προσέγγιση LEADER» από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (διακριτικός τίτλος «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.»), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 22 Νοεμβρίου 2010 καθώς και του Άξονα 3 του ΠΑΑ (ΟΠΑΑΧ) για την Περιφέρεια Ηπείρου που προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων στις 15 Οκτωβρίου 2010, η «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.» προτίθεται να καταρτίσει πίνακα μελετητών προς εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των υποψήφιων επενδυτών. Ο συγκεκριμένος πίνακας θα αναρτηθεί στα γραφεία της «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», ενώ θα είναι διαθέσιμος και στην ιστοσελίδα της εταιρείας, από τη Δευτέρα 13-9-2010. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μελετητές να προσέλθουν στα γραφεία της Εταιρείας στα Ιωάννινα (Διοικητήριο, Πλατεία Πύρρου & Μιχαήλ Αγγέλου 1, τηλ. 2651036686, 2651074187, fax 2651033419) προκειμένου να δηλώσουν τα στοιχεία τους. Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω πίνακας είναι ενδεικτικός και δεν δεσμεύει τους υποψήφιους επενδυτές ως προς την επιλογή μελετητή.

Περισσότερα

1η Πρόσκληση Leader

Η αναπτυξιακή εταιρεία Ήπειρος Α.Ε. θα δεχθεί αιτήσεις ενδιαφερομένων επιχειρήσεων για επενδύσεις στα πλαίσια του προγράμματος Leader, μέχρι 22 Νοεμβρίου 2010, από τις πειροχές:

Δήμος Ιωαννιτών (μόνο το Δ.Δ. Μαρμάρων) – Δήμος Ανατολής (η εκτός σχεδίου περιοχή) – Δήμος Κόνιτσας – Δήμος Μαστοροχωρίων – Δήμος Μπιζανίου – Δήμος Παμβώτιδος – Δήμος Περάματος (εκτός του Δ.Δ. Περάματος) – Κοινότητα Αετομηλίτσας – Κοινότητα Φούρκας – Κοινότητα Νήσου Ιωαννίνων – Δήμος Ηγουμενίτσας (εκτός του Δ.Δ. Ηγουμενίτσας) – Δήμος Παραποτάμου – Δήμος Συβότων – Κοινότητα Πέρδικας

Η 1η προκήρυξη του προγράμματος θα αφορά επενδυτικά σχέδια από φυσικά και νομικά πρόσωπα στους τομείς της μεταποίησης γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων, του αγροτουρισμού (καταλύματα, εστιατόρια, εναλλακτικές μορφές τουρισμού κλπ.) και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (βιοτεχνικές μονάδες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση) – πρόκειται για ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις και μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων.

Περισσότερα