Προσλήψεις γεωπόνων στον ΕΛ.Γ.Α.

no_logoΟ ΕΛ.Γ.Α. ανακοίνωσε την πρόσληψη 83 Γεωπόνων και 7 Κτηνιάτρων για την κάλυψη εποχικών αναγκών. Για τις θέσεις των γεωπόνων τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα είναι πτυχίο Γεωπόνου ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης σχολής του εξωτερικού, άδεια άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού και γνώση χειρισμού Η/Υ. Οι ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.

Ολόκληρη την προκήρυξη μπορείτε να δείτε εδώ.

Περισσότερα