Προσλήψεις 404 ατόμων στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (προκήρυξη 1K/2017 ΑΣΕΠ)

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) η προκήρυξη 1K/2017 του ΑΣΕΠ για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.). Οι προσληφθέντες θα στελεχώσουν δικαστήρια και άλλες δικαστικές υπηρεσίες.

Δείτε την προκήρυξη σχετικά με τις θέσεις, τις περιοχές και τις ειδικότητες εδώ (.pdf)

Περισσότερα

ΑΣΕΠ: Η κατανομή των 226 θέσεων για την προκήρυξη 4Κ/2015 του Υπ. Υγείας

Στο Εθνικό Τυπογραφείο έχει αποσταλεί για δημοσίευση η 4K/2015 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων είκοσι έξι (226) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Περισσότερα

θέσεις γεωπόνων για το πρόγραμμα Δακοκτονίας 2014 στην Π.Ε. Πρέβεζας

Αιτήσεις από αύριο μέχρι 30 Ιουνίου για δύο (2) θέσεις γεωπόνων στο πρόγραμμα Δακοκτονίας της Π.Ε. Πρέβεζας.

ΠρέβεζαΑπό  20 Ιουνίου μέχρι και την Δευτέρα 30 Ιουνίου “τρέχει” η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων για δύο (2) θέσεις γεωπόνων για το πρόγραμμα Δακοκτονίας 2014 στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Οι γεωπόνοι θα εργαστούν ως τομεάρχες Δακοκτονίας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για περίπου πέντε (5) μήνες (από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 30/11/2014).

Απαραίτητα προσόντα είναι το πτυχίο Γεωπόνου ελληνικού ΑΕΙ (ή ισότιμο της αλλοδαπής) και η άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου ή Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος γεωτεχνικού ειδικότητας γεωπόνου ή Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος γεωπόνου από το ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας 18-65 ετών.

Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, τα οποία είναι τα εξής:

  • Χρόνος ανεργίας
  • πολυτεκνία ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας
  • αριθμός ανήλικων τέκνων
  • γονέας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας
  • βαθμός βασικού τίτλου σπουδών και στ)προϋπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την Αίτηση τους (τυποποιημένο Έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 3) με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Λ. Ειρήνης 65, Τ.Κ. 48100 Πρέβεζα (τηλέφωνο επικοινωνίας: 26820 24768).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και ο τρόπος απόδειξης της εμπειρίας αλλά και του χρόνου ανεργίας αναφέρονται στο “Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)” με σήμανση έκδοσης 27/09/2013 το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Περισσότερα

Τράπεζα Ηπείρου: Ανακοίνωση

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου γνωστοποιεί ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των υποψηφίων υπαλλήλων για το κατάστημα της τράπεζας στην Άρτα.

Από σήμερα 10 Ιουνίου οι σχετικοί πίνακες με την κατάταξη των υποψήφιων υπαλλήλων γραφείου ανάλογα με τα μόρια ενός εκάστου αλλά και των απορριφθέντων, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής προκήρυξης, θα είναι αναρτημένοι σε όλα τα καταστήματα, στο Επιμελητήριο Άρτας καθώς και στη σελίδα της Τράπεζας στο διαδίκτυο www.epirusbank.com.

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011 και ώρα 2:00 μ.μ. στη Διοίκηση της Τράπεζας, υπεύθυνη κ. Έφη Δέντσικα.

Περισσότερα

Τράπεζα Ηπείρου: Προσλήψεις υπαλλήλων

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, προκειμένου να προσλάβει έξι (6) υπαλλήλους, των προσόντων και ειδικοτήτων που αναφέρονται στην συνέχεια, δέχεται αιτήσεις από τους ενδιαφερομένους, Δημότες των Δήμων του Νομού Άρτας, μέχρι τη Δευτέρα 02/05/2011.

Διευθυντικά Στελέχη (2 άτομα):
– Προϋπηρεσία τουλάχιστον 7 ετών σε πιστωτικό ίδρυμα.
– Επιθυμητά προσόντα γνώση Αγγλικής Γλώσσας και γνώση χρήσης Η/Υ.

Υπάλληλοι Τράπεζας (4 άτομα):
– Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. οικονομικής κατεύθυνσης
– Γνώση χρήσης Η/Υ
– Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
– Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε άλλη τράπεζα.
– Δημότες Δήμων του Νομού Άρτας
– Ηλικία μέχρι 35 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διοίκηση της Τράπεζας, Πατριάρχου Ιωακείμ 6 κ Καραπάνου – Ιωάννινα, υπεύθυνη κ. Έφη Δέντσικα τηλ. 26510.59000, και στο Επιμελητήριο Άρτας Τηλ. 26810.28728, υπεύθυνη κ. Αριστέα Αναγνωστοπούλου, για να προμηθεύονται τα έντυπα της αίτησης, του βιογραφικού σημειώματος και της αναλυτικής προκήρυξης.

Επίσης τα έντυπα αυτά μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι μέσω INTERNET στην ιστοσελίδα μας: http://www.epirusbank.com/site/?p=560

Περισσότερα

Τράπεζα Ηπείρου: Προσλήψεις εργαζομένων

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, λόγω της συνεχούς διεύρυνσης του δικτύου καταστημάτων της και μετά από απόφαση του Δ.Σ. της, προχωρά σε προκήρυξη για την πρόσληψη στελεχών. Περισσότερες πληροφορίες και διαθέσιμες θέσεις εργασίας, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας: www.epirusbank.com.

Περισσότερα

Μέχρι 26/10 οι αιτήσεις για τη Δημοτική Αστυνομία

Μέχρι 26 Οκτωβρίου θα γίνονται δεκτές αιτήσεις από ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να προσληφθούν στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Ιωαννιτών. Οι θέσεις είναι 14 συνολικά και αναμένεται μεγάλο ενδιαφέρον από υποψηφίους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τη σχετική προκήρυξη από τη Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Ηπείρου, από το Δήμο Ιωαννιτών και από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Νομαρχίας Ιωαννίνων.

Περισσότερα