Προγράμματα διδασκαλίας Ελληνικής γλώσσας

Τρία θερινά προγράμματα διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού διοργανώνει το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με διάρκεια ενός μήνα από την Πέμπτη 1 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή, 30 Ιουλίου. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ομογενείς, υπότροφους, αλλοδαπούς και ελεύθερους σπουδαστές και έχει ως στόχο την προώθηση και τη διάδοση της Ελληνικής γλώσσας και του Πολιτισμού.

Περισσότερα