Χωρίς εμβόλια το ΙΚΑ στα Ιωάννινα

Το ΙΚΑ Ιωαννίνων αδυνατεί να εμβολιάσει τα παιδιά των ασφαλισμένων στην πόλη των Ιωαννίνων, καθώς δεν υπάρχουν στα Ιωάννινα τα απαραίτητα εμβόλια! Τα εμβόλια υπάρχουν σε μεγάλες ποσότητες στις κεντρικές αποθήκες του ιδρύματος στην Αθήνα, αλλά οι εργαζόμενοι δεν επαρκούν για τη συσκευασία τους, οπότε οι παραγγελίες του ΙΚΑ Ιωαννίνων προς την κεντρική αποθήκη δεν μπορούν να εκτελεστούν. Το ΙΚΑ Ιωαννίνων διαβεβαιώνει ότι έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και καλεί τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν μετά από μερικές μέρες.

Περισσότερα