Μονοδρόμηση λόγω έργων στα Καρδαμήτσια

Λόγω των έργων που πραγματοποιούνται για την «Κατασκευή οδών στα Δημοτικά Διαμερίσματα και τα Καρδαμίτσια» η οδός Ρήγα Φεραίου στα Καρδαμίτσια του Δ.Δ. Μαρμάρων μονοδρομείται με αρχή την οδό Κινέα και τέλος τη διασταύρωση με τις οδούς Θώμου και Φίλιππα Γιώτη. Η μονοδρόμηση θα ισχύει μέχρι το τέλος των εργασιών.

Περισσότερα