Συνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

ΙωάννιναΣυνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιωαννιτών, που εντάσσεται στο Ε.Π. Εκπ/ση και Δ.Β.Μ. του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο Πράξεων «Κ.Δ.Β.Μ.–Προγρ/τα Εθνικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κ.Δ.Β.Μ.–Προγρ/τα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, με νέα προγράμματα.

Τα προγράμματα αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες και στις ώρες που σημειώνονται:

ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25
Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50
Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25
Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25
Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση 25
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25
Πράσινη Επιχειρηματικότητα 25

Περισσότερα