Μονάδα Βιοαερίου σχεδιάζεται στην Άρτα

Μονάδα Βιοαερίου σχεδιάζει ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας. Η μελέτη θα παρουσιαστεί σε ημερίδα στις αρχές Μαΐου. Σύμφωνα με τους μελετητές, εκτός των χρήσεων του παραγόμενου βιοαερίου, η μονάδα θα συμβάλλει και στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς θα χρησιμοποιεί τα απόβλητα των πτηνοτροφείων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 8 εκ. Ευρώ και στόχος του είναι να ενταχθεί στο Ε.Σ.Π.Α.

Περισσότερα