Οι νέες αλλαγές στο Φ.Π.Α.

Όπως είναι γνωστό, οι συντελεστές του Φ.Π.Α. αυξάνονται εκ νέου κατά δύο, μία ή μισή ποσοστιαίες μονάδες, από την 1η Ιουλίου. Οι νέοι αυξημένοι συντελεστές τους οποίους θα πρέπει να χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις στα τιμολόγια τους, είναι οι εξής: Όσα προϊόντα ή υπηρεσίες υπαγόταν στο συντελεστή 21%, υπάγονται πλέον στο 23%. Αντίστοιχα, οι υπόλοιποι μειωμένοι συντελεστές, διαμορφώνονται ως εξής: Ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. από 10%, αυξάνεται σε 11%, ενώ ο μειωμένος κατά 50% συντελεστής, που ισχύει για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. από 5%, αυξάνεται σε  5,5%.

Περισσότερα