Εμπλουτισμός λίμνης Παμβώτιδας με χέλια

Εμπλουτισμός της λίμνης Παμβώτιδας με 100.000 χέλια στην παραλίμνια περιοχή κοντά στη Μονή Ντουραχάνης βάσει προγραμματικής σύμβασης που υπεγράφη από Νομαρχία Ιωαννίνων, την Κοινότητα Νήσου και τον Φορέα Διαχείρισης της Λίμνης. Το κόστος θα καλυφθεί από την Νομαρχία Ιωαννίνων και την Κοινότητα Νήσου.

Περισσότερα