Ανακοίνωση για τη λειτουργία καταστημάτων με ιδιοκτήτες Κινέζους υπηκόους

Περιφέρεια ΗπείρουΣε απάντηση δημοσιευμάτων, σχετικά με τη λειτουργία «Κινέζικων» καταστημάτων, από τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου κ. Ευάγγελο Βαγενά, ανακοινώνονται τα εξής:

«Η Αρμόδια υπηρεσία της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ιωαννίνων (Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού) και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έχει διενεργήσει αρκετούς ελέγχους σε εμπορικά καταστήματα της πόλης μας που δραστηριοποιούνται από αλλοδαπούς (στο σύνολό τους Κινέζοι υπήκοοι), έχοντας υπόψη και σχετικά έγγραφα του Εμπορικού Συλλόγου και του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.

Από την διεξαγωγή των εν λόγω ελέγχων δεν προέκυψαν αγορανομικές παραβάσεις που να επισύρουν διοικητικές ή ποινικές ποινές.

Καταγράφηκαν και ελέγχθηκαν συνολικά τριάντα (30) καταστήματα αλλοδαπών των οποίων οι υπεύθυνοι έχουν κάνει έναρξη άσκησης επιτηδεύματος από τις εκ του νόμου αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και τηρούν τα οριζόμενα Βιβλία του Κ.Β.Σ.

Αναφορικά με κάποιους περιορισμούς που θέτει το νομικό πλαίσιο Ν.3668/2005 «είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» και ειδικότερα αναφορικά με την λειτουργία υποκαταστημάτων σε διαφορετικό τόπο από αυτόν της διαμονής των υπευθύνων των κεντρικών καταστημάτων, από πληροφορίες που πήραμε από το ΣΔΟΕ και αρμόδια Δ.Ο.Υ., δεν υπάρχει απαγορευτική διάταξη ώστε από φορολογικής πλευράς να παρακωλύεται η θεώρηση των Βιβλίων και Στοιχείων. Στις περιπτώσεις αυτές ασκούν δράση είτε με κοινοτικό διαβατήριο είτε ως σύζυγοι Ελλήνων Πολιτών.

Δεν παραλείπουμε να σημειώσουμε ότι στοιχεία των ελέγχων και διευκρινήσεις για τα Κινέζικα καταστήματα δόθηκαν και στο Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων, ύστερα από σχετική παραγγελία του κ. Πταισματοδίκη Ιωαννίνων.»

Περισσότερα