Η δημοκρατία είναι μέσο για να ξεπερνάς κρίσεις…

Του Δημήτρη Α. Γιαννακόπουλου

Δ. ΓιαννακόπουλοςΈνα απολύτως απομυθοποιητικό άρθρο

Στα σχολεία από τα οποία πέρασα διδάχτηκα γιατί και πώς η αστική δημοκρατία γίνεται μηχανισμός ευημερίας και ειρήνης. Πώς οργανώνεις θεσμούς, τεχνολογία, εθνική οικονομία, πολίτευμα, πολιτική διαδικασία, διοίκηση, διεθνείς συμπεριφορές με έναν (δημοκρατικοφανή) τρόπο, ώστε αυτά να υπηρετήσουν από κοινού τον κατευνασμό συλλογικών παθών, μέσω κάποιας ιδεολογίας και πρακτικής παραγωγής συναίνεσης.

Έτσι, από αυτά τα σχολεία που κυριαρχούν σήμερα στον ευημερούντα κόσμο και στην δόμηση εκσυγχρονιστικών πολιτικών αφηγήσεων (προοδευτικών αφηγήσεων) παρήχθησαν ουσιαστικά τεχνικοί της μεταπολιτικής εξουσίας, οι οποίοι ανέλαβαν τον ρόλο των παραγωγών μιας (μεταπολιτικής) ειρήνης και δημοκρατίας στον κόσμο. Οι περισσότεροι μάλιστα από αυτούς (εμάς) είδαν τον Εαυτό τους σαν πυροσβέστη των παθών που προκαλούνται από την λειτουργία της παγκοσμιοποιημένης αγοράς και τον σύγχρονο διεθνή ανταγωνισμό. Μέγα σφάλμα! Δραματική απάτη και αυταπάτη!

Περισσότερα