Συνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

ΙωάννιναΣυνεχίζεται η λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Ιωαννιτών, που εντάσσεται στο Ε.Π. Εκπ/ση και Δ.Β.Μ. του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο Πράξεων «Κ.Δ.Β.Μ.–Προγρ/τα Εθνικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κ.Δ.Β.Μ.–Προγρ/τα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο, με νέα προγράμματα.

Τα προγράμματα αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες και στις ώρες που σημειώνονται:

ΟΙΚΟΝΟΜΙA – EΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα – Διοίκηση Επιχειρήσεων 25
Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα 50
Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25
Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων 25
Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή – Πιστοποίηση – Διάθεση 25
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 25
Πράσινη Επιχειρηματικότητα 25

Περισσότερα

Ανακοίνωση: Κέντρο δια βίου μάθησης, δήμου Ζίτσας – υποβολή αιτήσεων

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Ζίτσας και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ζίτσας. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά την επόμενη περίοδο, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Ζίτσας μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ,  25 ΩΡΕΣ
 2. ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 25 ΩΡΕΣ
 3. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 25 ΩΡΕΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

 1. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (I) 50 ΩΡΕΣ
 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ (II) 50 ΩΡΕΣ
 3. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ (III) 50 ΩΡΕΣ
 4. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ 25 ΩΡΕΣ
 5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ (SOCIAL MEDIA) 25 ΩΡΕΣ
 6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 50 ΩΡΕΣ
 7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 50 ΩΡΕΣ
 8. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 25 ΩΡΕΣ

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 1. ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 25 ΩΡΕΣ
 2. ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 25 ΩΡΕΣ
 3. ΓΑΛΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 25 ΩΡΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

 1. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 25 ΩΡΕΣ
 2. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 25 ΩΡΕΣ
 3. ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 25 ΩΡΕΣ

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης.

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης (η οποία θα διατίθενται από το Δήμο Ζίτσας ή από την ιστοσελίδα του Δήμου www.zitsa.gov.gr ) και φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην κα Μαρκούλα Μαρία
Τηλ. 26533-60000 (εσωτερικό 217) email: [email protected]

Δηλώσεις συμμετοχής από Πέμπτη 30-01-2014 έως Δευτέρα 10-02-2014 και ώρες 10:00 – 14:00
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Περισσότερα