Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου: Θέσεις εργασίας Ψυχολόγου, Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Κοινωνικού Λειτουργού

Διεπιστημονικό Κέντρο ΗπείρουΘέσεις εργασίας για επιστημονικούς συνεργάτες στο Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου, ειδικό θεραπευτικό κέντρο στα Ιωάννινα, με υπηρεσίες Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Ψυχολογικής Στήριξης και Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων.

Σχετικές ειδικότητες:
– Θέση Ψυχολόγου
– Θέση Λογοθεραπευτή/Λογοθεραπεύτριας
– Θέση Εργοθεραπευτή/Εργοθεραπεύτριας
– Θέση Κοινωνικού Λειτουργού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής.

Περισσότερα

Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου: Προκήρυξη θέσεων εργασίας

Διεπιστημονικό Κέντρο ΗπείρουΘέσεις εργασίας για επιστημονικούς συνεργάτες στο Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου, ειδικό κέντρο με υπηρεσίες Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Ψυχολογικής Στήριξης στα Ιωάννινα, στις παρακάτω ειδικότητες:
– Θέση Λογοθεραπευτή/Λογοθεραπεύτριας με γνωστικό αντικείμενο τη «Λογοθεραπεία».
– Θέση Εργοθεραπευτή/Εργοθεραπεύτριας με γνωστικό αντικείμενο την «Εργοθεραπεία».
– Θέση Κοινωνικού Λειτουργού.

Περισσότερα