Προκήρυξη Εμπλουτισμού Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ

Περιφέρεια ΗπείρουΑπό τον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΦΕΠΑΕ), εκδόθηκε πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών. Έργο των αξιολογητών που θα ενταχθούν στο Μητρώο, είναι η αξιολόγηση/βαθμολόγηση των προτάσεων που θα τους ανατεθούν, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του Οδηγού της Προκήρυξης και τις Οδηγίες του ΕΦΕΠΑΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση εγγραφής και τα συνημμένα έντυπα στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 29η Μαρτίου 2013 και ώρα 5.00 μ.μ..

Περισσότερα

Δελτίο τύπου Τράπεζας Ηπείρου

H Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ ΙΙ) – ΕΦΕΠΑΕ, ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι έχουν τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικής πρότασης από 10 Μαρτίου 2011 έως και 24 Μαΐου 2011 (υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων) στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», που προκήρυξε πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

To πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», έχει κεντρικό στόχο την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων και υπό προϋποθέσεις των μεγάλων επιχειρήσεων, σαν βασική επιλογή για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Περισσότερα