Ανακοίνωση παράταξης “Ήπειρος – Τόπος να ζεις”

Ήπειρος - Τόπος να ζειςΗ παράταξη «Ήπειρος Τόπος να Ζεις» απ’ την πρώτη στιγμή τάχθηκε υπέρ της λειτουργίας του εργοστασίου Α.Σ.Α επισημαίνοντας την ορθολογική διαχείριση, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστες οικονομικές συνέπειες για τους πολίτες.

Δυστυχώς, για άλλη μια φορά, η προχειρότητα και οι κακοί χειρισμοί της Περιφερειακής Αρχής, οδήγησε σ’ αυτό που όλοι μας φοβόμασταν.

Η έμμεση παραχώρηση της επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων σε ιδιώτες, μετακυλύει υπέρογκο οικονομικό κόστος στους πολίτες.

Περισσότερα

Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση για ΧΥΤΑ Ελληνικού

Η κατασκευή του ΧΥΤΑ Ελληνικού Ιωαννίνων, σε συνδυασμό με την κατασκευή του εργοστασίου Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) στην Ήπειρο, τη μελέτη του οποίου μόλις την περασμένη Παρασκευή ανέθεσε η Περιφέρεια σε σύμπραξη μελετητικών γραφείων, αποτελεί από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τα τελευταία χρόνια στην εδαφική μας περιφέρεια.

Οι αντιδράσεις που υπάρχουν είναι κατανοητές, οι ενστάσεις και οι καλόπιστες προτάσεις που διατυπώνονται λαμβάνονται υπόψη, ωστόσο τα δύο έργα πρέπει και θα προχωρήσουν, με τις όποιες βελτιώσεις απαιτηθούν, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις και τις προτάσεις των επιστημόνων, που είναι και οι μόνοι αρμόδιοι να τις υποδείξουν.

Περισσότερα