Επιστολή Περιφερειάρχη Ηπείρου για ΟΠΑΑΧ

Α. ΚαχριμάνηςΕπίσπευση των διαδικασιών για τα ΟΠΑΑΧ ζητά από το Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης ο Περιφερειάρχης Ηπείρου:

Με έγγραφό του προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, μετά και την έκδοση της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ζητά την επίσπευση των διαδικασιών του διαγωνισμού για τα ΟΠΑΑΧ.

Στο έγγραφό του ο Περιφερειάρχης, αναφέρεται εκτενώς στο αιτιολογικό της απόφασης του Δικαστηρίου, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι οι Αναπτυξιακές της Περιφέρειας, είχαν παραιτηθεί της προδικαστικής προσφυγής που είχαν καταθέσει στις 18 Ιουλίου 2011, για την οποία εκδόθηκε τελικά απόφαση της Επιτροπής Ενστάσεων στις 11 Απριλίου 2012, που έγινε δεκτή από τον Υπουργό στις 27 Φεβρουαρίου 2013!

Περισσότερα

Επιστολή Περιφερειάρχη Ηπείρου

Άρση αντικινήτρου του Αναπτυξιακού Νόμου ζητά ο Περιφερειάρχης Αλέξανδρος Καχριμάνης:

Tην εξάλειψη ενός αντικινήτρου για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο (3908/2011) ζητά με έγγραφο του προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στον περιορισμό που έχει τεθεί ως προς την αναλογία του ενισχυόμενου κόστους για τις κτιριακές εγκαταστάσεις κτιρίων, των έργων υποδομής και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, που δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το 40% της επένδυσης. Ο περιορισμός αυτός ειδικά στην Περιφέρεια Ηπείρου, όπως διαπιστώνεται από τα πρώτα στάδια εφαρμογής του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, λειτουργεί αποτρεπτικά για επενδύσεις σε ξενοδοχεία σε παραδοσιακούς οικισμούς, κυρίως όμως σε επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα (ποιμνιοστάσια, πτηνοτροφεία, βουστάσια κ.α. – εξαιρουμένων των μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης), όπου το ποσοστό κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων, υποδομών κλπ, αντικειμενικά υπερβαίνει κατά πολύ το 40% της επένδυσης.

Περισσότερα

Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση

Επιστολή Περιφερειάρχη για την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών στο Αρδευτικό της πεδιάδας της Άρτας:

Την παρέμβαση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προκειμένου να αποτραπεί το ορατό ενδεχόμενο διακοπής των εργασιών και διάλυσης της εργολαβίας για τα Εγγειοβελτιωτικά έργα της πεδιάδας της Άρτας, ζητά με επιστολή του ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, ο ανάδοχος έχει εγκατασταθεί στις αρχές του 2007 και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2012. Στην επιστολή του ο Περιφερειάρχης υπογραμμίζει μεταξύ άλλων και τα εξής:

Περισσότερα