Επιχείρηση παροχής αερίου στην Ήπειρο

Σύμφωνα με δηλώσεις του υφυπουργού ΥΠΕΚΑ Γ. Μανιάτη, στο Φλωροβούνι θα εγκατασταθεί τελικά ο σταθμός συμπίεσης αερίου. Παράλληλα, ο υφυπουργός δήλωσε ότι δέσμευση της κυβέρνησης είναι να δημιουργηθεί άμεσα εταιρία παροχής φυσικού αερίου Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, ώστε ο αγωγός να μην διέλθει μόνο από την περιοχή, αλλά συνεισφέρει στην ανάπτυξη της, παρέχοντας φθηνή και καθαρή ενέργεια στην Ήπειρο. Οι φορείς της περιοχής δηλώνουν αισιόδοξοι, καθώς το αίτημα παροχής φυσικού αερίου είναι καθολικό στην Ήπειρο, από επιχειρήσεις και νοικοκυριά, με έντονη μάλιστα δυσαρέσκεια για τη μη παροχή του επί δεκαετίες.

Περισσότερα

Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία για φυσικό αέριο

Στην Αθήνα στις 13 Απριλίου 2011 και ώρα 19.00 το απόγευμα, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

«« Λήψη απόφασης διαμαρτυρίας για τη μη διανομή φυσικού αέριου στην Ήπειρο:

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία επί συνόλου 25 παρευρέθησαν είκοσι ένας (21), με απόντες τους Δημήτριο Σιούλα, Ελευθερία Σιαμέτη, Ελευθέριο Τζόκα και Νικόλαο Ζέκη αρχίζει η συνεδρίαση του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στο Δ.Σ τα ακόλουθα: Κύριοι Συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε τελευταία βρίσκεται στην επικαιρότητα το θέμα του Ελληνοϊταλικού αγωγού Φυσικού αερίου “IGI- ΠΟΣΕΙΔΩΝ”. Η Συνομοσπονδία μας χωρίς να αφίσταται του ψηφίσματος της Γ.Σ. που εξέδωσε την 20η Μαρτίου 2011, πιστεύει ότι το έργο αυτό είναι έργο ύψιστης Εθνικής σημασίας γιατί καθιστά τη χώρα μας ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και γιατί θα συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και της οικονομίας και της κοινωνίας υπό την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα διανεμηθεί και στην Ήπειρο.

Περισσότερα

Η Πατρίς… αγνωμονούσα

Αποκλείεται από το φυσικό αέριο η Ήπειρος αν και ο αγωγός περνάει μέσα από τα «σπλάχνα της». – Ανακοίνωση διαμαρτυρίας της Πανηπειρωτικής, η οποία φέρνει το θέμα στη Βουλή.

Άρθρο του Χαράλαμπου Γαλιάνδρα – Αρτινού

Η κατασκευή του ελληνοϊταλικού αγωγού φυσικού αερίου «IGI – ΠΟΣΕΙΔΩΝ» που θα διέρχεται και από την Ήπειρο και το εργοστάσιο συμπίεσης που θα ανεγερθεί σε περιοχή της Θεσπρωτίας χαρακτηρίζονται, και είναι, εθνικής σημασίας.

Η δημιουργία τους θα καταστήσει τη χώρα μας ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή και θα συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη τόσο της οικονομίας όσο και της κοινωνίας. Υπό την απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, να διανεμηθεί φυσικό αέριο και στην Ήπειρο.

Περισσότερα

“Ήπειρος τόπος να ζεις” για φυσικό αέριο

Στο Υπουργικό Συμβούλιο παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο «Διαδρομή και εγκατάσταση αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη, αγωγών φυσικού αερίου Ελλάδας-Ιταλίας και Ελλάδας-Βουλγαρίας και άλλες ρυθμίσεις» του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Στο Νομοσχέδιο περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις για την ίδρυση των Εταιρειών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) στις περιοχές Στερεάς Ελλάδας, Ευβοίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε επαφές που είχε ο επικεφαλής της Παράταξης «Ήπειρος Τόπος να Ζεις» κ. Αργύρης με την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ του διευκρινίστηκε ότι πρόκειται για θέμα που δεν σχετίζεται με την παροχή Φυσικού Αερίου στην Ήπειρο και είναι ρυθμίσεις που αφορούν προγενέστερες αποφάσεις. Επιβεβαιώθηκε δε ότι είναι δέσμευση η παροχή Φυσικού Αερίου στην Ήπειρο και η ίδρυση ΕΠΑ για την περιοχή. Η παράταξη θα παρακολουθεί με προσοχή το θέμα και θα επεμβαίνει ώστε το όραμα και αναπτυξιακός στόχος για ενεργειακή επάρκεια της Ηπείρου να γίνει πράξη.

Περισσότερα

«Ήπειρος – Τόπος να ζεις»: Ανακοίνωση

Η παράταξη «Ήπειρος – Τόπος να ζεις» εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«« Τα προβλήματα που τώρα εντοπίζονται στις προτάσεις της Προμελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΕ) και στην Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΕΠΕΑ) που εκδόθηκε για το έργο διέλευσης του αγωγού Φυσικού Αερίου (ΦΑ) θα μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί, αν η αντιμετώπιση τους δεν ήταν αποσπασματική και επιπόλαια.

Αν και οι υπηρεσίες μαζί με την ηγεσία της πρώην Ν. Α. Ιωαννίνων είχαν ήδη γνώση των σχεδιασμών και των διαγραμμάτων της όδευσης του αγωγού ΦΑ, οι παρεμβάσεις τους περιορίστηκαν σε υπηρεσιακό επίπεδο και αποκλειστικά και μόνο στις περιοχές των εγγειοβελτιωτικών έργων της Α’ Ζώνης Ιωαννίνων και Πολιτσιών Χρυσοβίτσας. Oι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προέλθουν από την όλη χάραξη της διέλευσης του αγωγού ΦΑ δεν απασχόλησαν καθόλου την ηγεσία και τα όργανα της Ν.Α. Ιωαννίνων.

Περισσότερα