Πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση»

Από τις 25 Μαΐου έως τις 18 Ιουνίου θα μπορούν οι επιχειρήσεις από την Ήπειρο να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πρόγραμμα «Πράσινη Επιχείρηση 2010». Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις θα επιδοτηθούν με 45%, ενώ στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που λειτουργούν υποστηρικτικά σε αυτές. Περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους στην επίσημη σελίδα του “Ενδιάμεσου Φορέα ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)” – http://www.efepae.gr/draseis.html, όπου υπάρχει διαθέσιμος και ο ΟΔΗΓΟΣ του προγράμματος.

Περισσότερα