Αποφάσεις Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής

Σύμφωνη γνώμη της Ε.Δ.Α. για τη δημοπράτηση της Αποχέτευσης Δ. Δ. του Δ. Πάργας:

Τη σύμφωνη γνώμη της (υπό προϋποθέσεις) διατυπώνει η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου για τα τεύχη δημοπράτησης και τη διαδικασία με την οποία θα προκηρυχθεί το υποέργο «Αποχέτευση Δημοτικών Διαμερισμάτων και οικισμών του Δήμου Πάργας», προϋπολογισμού 13.250.000 ευρώ. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «ο Δικαιούχος δεσμεύεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι οι εργασίες κατασκευής των ιδιωτικών συνδέσεων θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την περαίωση εργασιών του υποέργου ούτως ώστε η Πράξη να δύναται να λειτουργήσει άμεσα».

Περισσότερα

Παρουσίαση μελέτης για τις επιπτώσεις του Δυτ. Άξονα

Έγινε χθες (23/11/2011) η παρουσίαση της μελέτης «Εκτίμηση χωρικών επιπτώσεων του οδικού άξονα της δυτικής χώρας στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα της Περιφέρειας Ηπείρου», η οποία εκπονείται από την Ε.Δ.Α. της Περιφέρειας Ηπείρου.

Περισσότερα

Ενημερωτική Συνάντηση Ενδιάμεσης Διαχ. Αρχής

Ενημερωτική Συνάντηση για την «Εκπόνηση Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αγροτικής Αναγέννησης»:

Την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 10.00 π.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Ηπείρου (Ν. Ζέρβα 28-30, Στοά Σάρκα) η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου, οργανώνει ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Εκπόνηση Ολοκληρωμένων Σχεδίων Αγροτικής Αναγέννησης». Στη σύσκεψη έχουν κληθεί να παραστούν οι Δήμοι της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ενημερωτικό Σημείωμα για το έργο: Ο Άξονας Προτεραιότητας 6 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Ήπειρο» του ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013» περιλαμβάνει τον Κωδικό Θεματικής Προτεραιότητας 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την αστική ανάπτυξη και την αγροτική αναγέννηση».

Ο ΚΘΠ 61 έχει ενεργοποιηθεί ως προς το σκέλος της αστικής ανάπτυξης με την εκπόνηση και έγκριση 4 Ολοκληρωμένων Σχεδίων για τα αστικά κέντρα της Περιφέρειας (Άρτα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Πρέβεζα) και την έκδοση σχετικής πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων που είναι σε ισχύ.

Περισσότερα