Προδιαγραφές ποιότητας για τη διακίνηση και εμπορία των εσπεριδοειδών

no_logoΕνόψει της έναρξης της παραγωγικής περιόδου των εσπεριδοειδών (για να είμαστε ακριβέστεροι έχει ήδη ξεκινήσει για ορισμένα από αυτά), θα αναφέρουμε παρακάτω τις βασικές ποιοτικές προδιαγραφές για τη διακίνηση και εμπορία των εσπεριδοειδών, έτσι όπως προκύπτουν από την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία.

Το βασικό νομοθέτημα που καθορίζει τις προδιαγραφές ποιότητας των οπωροκηπευτικών, είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 543/2011 και οι αναλυτικές προδιαγραφές εμπορίας των εσπεριδοειδών αναφέρονται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Β, Ειδικές Προδιαγραφές Εμπορίας, Μέρος 2.

Ο χρωματισμός των εσπεριδοειδών κατά τη συγκομιδή πρέπει να είναι τυπικός της ποικιλίας, λαμβανομένης υπόψη και της ζώνης παραγωγής. Επιπλέον θα πρέπει να έχουν μία ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό, που ποικίλλει ανάλογα με το είδος και την ποικιλία και μία ελάχιστη αναλογία σακχάρων προς οξέα (που κι αυτή είναι συνάρτηση του είδους και της ποικιλίας).Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για τα λεμόνια απαιτείται ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυμό 20%, για τα μανταρίνια 33-40% και για τα πορτοκάλια 30-45% (ανάλογα πάντα με την ποικιλία). Αντίστοιχα, για όλες τις ποικιλίες πορτοκαλιών απαιτείται ελάχιστη αναλογία σακχάρων προς οξέα 6,5:1, και για τα μανταρίνια 6,5:1 για τα Σατσούμα, 7,0:1 για τις κλημεντίνες και 7,5:1 για τις λοιπές ποικιλίες.

Περισσότερα