Ερώτηση Κ. Μπάρκα για εργαζομένους “Καριπίδη”

ΣΥΡΙΖΑΟ βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Κώστας Μπάρκας στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας συνυπέγραψε στις 14 Ιανουαρίου 2014 Ερώτηση προς τον κ. Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας με θέμα: Εμπαιγμός των εργαζόμενων της βιοτεχνίας ελαστικών «Αφοί Καριπίδη Α.Β.Ε.Ε.».

Την Τρίτη 17 Γενάρη οι 17 εργαζόμενοι της βιοτεχνίας ελαστικών «Αφοί Καριπίδη Α.Β.Ε.Ε» επιστρέφοντας στην εργασία τους μετά τις γιορτές βρήκαν κλειστή την πόρτα του εργοστασίου στο Βοτανικό, ενώ τους ανακοινώθηκε ότι η εταιρεία μεταφέρθηκε και ότι οι εγκαταστάσεις της έχουν μεταβιβαστεί σε άλλο ιδιοκτήτη, την μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία « LOW POWER GREENTECH MON. IKE».

Από τις 9-1-2014 άρχισαν να φτάνουν στις οικίες των εργαζομένων έγγραφες καταγγελίες στις οποίες αναφέρονταν ότι λόγω των οφειλών «…στερούμεθα αναίτια, πλέον, να σας παρέχουμε ασφαλιστική κάλυψη και συνακόλουθα με τούτο δεν δυνάμεθα να σας απασχολούμε ανασφάλιστους». Με το ίδιο έγγραφο η εταιρεία τους ενημέρωνε ότι αδυνατεί να τους καταβάλλει την οφειλόμενη νόμιμη αποζημίωση. Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είχε σταματήσει να κολλάει ένσημα στους εργαζόμενους από το 2010 αγνοώντας τα ερωτήματα που κατά διαστήματα εκείνοι έθεταν για το γεγονός ότι εργάζονταν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.
Βάσει του ΠΔ 178/2002 σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης μεταβιβάζονται αυτοδικαίως αναλλοίωτες οι εργασιακές σχέσεις. Στην προκειμένη περίπτωση ο μισθωτής ανέλαβε την ίδια δραστηριότητα χρησιμοποιώντας τον ίδιο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό.

Ο κ. Υπουργός ερωτάται σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, η επιστροφή των εργαζομένων στις θέσεις εργασίας τους και η καταβολή στα ασφαλιστικά ταμεία των ήδη παρακρατημένων από τους εργαζόμενους ασφαλιστικών εισφορών τους;

Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ και με βάση την κείμενη νομοθεσία υποστηρίζουμε ότι η απόλυση εργαζόμενων χωρίς την καταβολή αποζημίωσης είναι παράνομη και κατά συνέπεια άκυρη. Επίσης θεωρούμε απαράδεκτο να αφήνονται οι εργοδότες να δρουν ανεξέλεγκτα είτε παραβιάζοντας ευθέως την εργατική νομοθεσία είτε χρησιμοποιώντας νομικίστικες μεθοδεύσεις προκειμένου να απαλλάσσονται των νόμιμων υποχρεώσεών τους.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Θέμα: Εμπαιγμός των εργαζόμενων της βιοτεχνίας ελαστικών «Αφοί Καριπίδη Α.Β.Ε.Ε.».

Την Τρίτη 17 Γενάρη οι 17 εργαζόμενοι της βιοτεχνίας ελαστικών «Αφοί Καριπίδη Α.Β.Ε.Ε» επιστρέφοντας στην εργασία τους μετά τις γιορτές βρήκαν κλειστή την πόρτα του εργοστασίου στο Βοτανικό, ενώ στέλεχος της επιχείρησης τους ανακοίνωσε ότι η εταιρεία μεταφέρθηκε και ότι οι εγκαταστάσεις της έχουν μεταβιβαστεί σε άλλο ιδιοκτήτη, εν προκειμένω στη μονοπρόσωπη ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία « LOW POWER GREENTECH MON. IKE».

Από τις 9-1-2014 άρχισαν να φτάνουν στις οικoiες των εργαζομένων έγγραφες καταγγελίες στις οποίες αναφέρονταν ότι λόγω των οφειλών «…στερούμεθα αναίτια, πλέον, να σας παρέχουμε ασφαλιστική κάλυψη και συνακόλουθα με τούτο δεν δυνάμεθα να σας απασχολούμε ανασφάλιστους». Με το ίδιο έγγραφο η εταιρεία τους ενημέρωνε ότι αδυνατεί να τους καταβάλλει την οφειλόμενη νόμιμη αποζημίωση. Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη εταιρεία είχε σταματήσει να κολλάει ένσημα στους εργαζόμενους από το 2010 αγνοώντας τα ερωτήματα που κατά διαστήματα εκείνοι έθεταν για το γεγονός ότι εργάζονταν χωρίς ασφαλιστική κάλυψη.
Βάσει του ΠΔ 178/2002 σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης μεταβιβάζονται αυτοδικαίως αναλλοίωτες οι εργασιακές σχέσεις. Στην προκειμένη περίπτωση ο μισθωτής ανέλαβε την ίδια δραστηριότητα χρησιμοποιώντας τον ίδιο κεφαλαιουχικό εξοπλισμό.

Επειδή, η απόλυση εργαζόμενων χωρίς την καταβολή αποζημίωσης είναι παράνομη και κατά συνέπεια άκυρη.
Επειδή, δεν μπορεί οι εργοδότες να δρουν ανεξέλεγκτα είτε παραβιάζοντας ευθέως την εργατική νομοθεσία είτε χρησιμοποιώντας νομικίστικες μεθοδεύσεις προκειμένου να απαλλάσσονται των νόμιμων υποχρεώσεών τους.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες θα προχωρήσει το Υπουργείο που εποπτεύει προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, η επιστροφή των εργαζομένων στις θέσεις εργασίας τους και η καταβολή στα ασφαλιστικά ταμεία των ήδη παρακρατημένων από τους εργαζόμενους ασφαλιστικών εισφορών τους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Στρατούλης Δημήτρης
Καραγιαννίδης Χρήστος
Μπάρκας Κώστας
Μπόλαρη Μαρία
Σταθάς Γιάννης
Χαραλαμπίδου Δέσποινα
Μητρόπουλος Αλέξης

Περισσότερα