Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους” στο Δήμο Αρταίων

ΆρταΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Προστατεύω τον εαυτό μου και τους άλλους» πρόκειται να πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2014 στο Δήμο Αρταίων.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών «Προστατεύω τον Εαυτό μου και τους Άλλους» υλοποιείται από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με στόχο την ανάδειξη του εθελοντισμού.

Στόχος του είναι η εκπαίδευση ενηλίκων για την απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης κινδύνου και κρίσεων, στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 100 ώρες, ενώ στους εκπαιδευθέντες θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης και ένταξη στο μητρώο εθελοντικών οργανώσεων της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Περισσότερα