Ποιος θα χρεωθεί το εθνικό μας «…τουρλού!»

Του καθηγητή ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

Στην ψυχοκοινωνική θεωρία αποτελεί κοινά αποδεκτή θέση ότι η χάραξη ορίων και ο προσδιορισμός στοιχείων αποδεκτής ατομικής και συλλογικής συμπεριφοράς είναι απαραίτητα για τη θεμελίωση “πλαισίων αναφοράς”. Από αυτά τα πλαίσια απορρέει το πλέγμα των γραπτών και άγραφων νόμων που ενσωματώνονται σε δομές και θεσμούς κάθε κοινωνίας και με σημείο αναφοράς τα ήθη και τα έθιμα κάθε λαού προσδιορίζουν την ατομική και συλλογική μας συμπεριφορά.

Το ελληνικό κοινωνικό σύστημα, όπως και κάθε άλλη εξελιγμένη δυτική κοινωνία ακολουθούσε τις παραπάνω προδιαγραφές αλλά αυτό δεν φαίνεται να ισχύει πια στις μέρες μας πράγμα που το οφείλουμε κατά κύριο λόγο στον γεννήτορα του ΠΑΣΟΚ, τον μακαρίτη Ανδρέα Παπανδρέου που μέσα από το σύνθημα της «αλλαγής» προκάλεσε και αλλαγές που ίσως και ο ίδιος να μην είχε φαντασθεί και να μην επιθυμούσε εξαιτίας των επιπτώσεών τους στο συλλογικό είναι των Ελλήνων.

Περισσότερα