Καταβολή διατροφικού επιδόματος – Πόσα χρήματα δίνει το ΥΠΕΣ στις Περιφέρειες (ΑΠΟΦΑΣΗ)

Κατανομή ποσού από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», 5.950.014,44€ στις Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για το μήνα Ιανουάριο τρέχοντος έτους 2016, αποφάσισε το ΥΠΕΣ.

Περισσότερα

Καταβολή διατροφικού επιδόματος

Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από 1/05/2012 έχει αλλάξει ο τρόπος καταβολής στους δικαιούχους των κοινωνικών και προνοιακών επιδομάτων.

Επειδή οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, η καταβολή του επιδόματος στους νεφροπαθείς για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2012 θα καθυστερήσει σε όλη τη Ελλάδα. Οι δικαιούχοι του διατροφικού επιδόματος θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση, μόλις δοθεί η σχετική έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο.

Περισσότερα