Δημοπράτηση έργου: Εγγειοβελτιωτικά έργα πεδιάδας Άρτας

Περιφέρεια ΗπείρουΘετική έκβαση είχαν οι παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Αλέξανδρου Καχριμάνη και του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλη Ψαθά, προς το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ιδιαίτερα προς το Γενικό Γραμματέα κ. Στράτο Σιμόπουλο, για τη β’ φάση των εγγειοβελτιωτικών έργων πεδιάδας Άρτας, καθώς το έργο δημοπρατήθηκε με προϋπολογισμό 14.140.000 ευρώ. Η προθεσμία υποβολής προσφορών στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου, λήγει στις 11 Μαρτίου 2014 με το χρόνο υλοποίησης του έργου να ανέρχεται σε δύο χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης.

Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει τα εξής επιμέρους έργα:

  • Ολοκλήρωση υπόλοιπου τμήματος Κύριας Αρδευτικής Διώρυγας Δ1 (ΚΑΔ) ΥΗΕ Πουρνάρι ΙΙ – Ιμαρέτ.
  • Ολοκλήρωση Κύριας Αρδευτικής Διώρυγας Δ1 (ΚΑΔ) – 2ο τμήμα (Ιμαρέτ – Τάφρος Αράχθου).
  • Ανακατασκευή της Αρδευτικής Διώρυγας Δ2.2
  • Ολοκλήρωση ανακατασκευής της Αρδευτικής Διώρυγας Δ2.2
  • Κατασκευή δομικού μέρους αντλιοστασίου Α4 της ζώνης 4 και δεξαμενής ημερήσιας εξίσωσης αντλιοστασίου ζώνης 4.
  • Ολοκλήρωση δομικού μέρους (αποπεράτωση οικοδομικών εργασιών) αντλιοστασίου Α5 της ζώνης 5.
  • Κατασκευή αποστραγγιστικών τάφρων παράλληλα στη διώρυγα Δ1 στην περιοχή διέλευσής της από την κυρίως πεδιάδα Άρτας.
  • Επισκευή διάταξης υδροληψίας στο φράγμα Ιμαρέτ.

Με δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλης Ψαθάς, ευχαριστεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ειδικότερα τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων κ. Σιμόπουλο, για την προώθηση των διαδικασιών δημοπράτησης του έργου, το οποίο θα δημιουργήσει ευνοϊκά δεδομένα για τον πρωτογενή τομέα της Άρτας.

Περισσότερα

Δήμος Ιωαννιτών: Δημοπράτηση εργού

Στη δημοπράτηση του έργου  αποκατάστασης του δρόμου στη θέση «Γεφύρι» του τοπικού διαμερίσματος Μουζακαίων προχώρησε ο Δήμος Ιωαννιτών. Το έργο έχει προϋπολογισμό 35 χιλιάδες Ευρώ. Η παρέμβαση αυτή θα επιλύσει προβλήματα που ανέκυψαν μετά τις κατολισθήσεις και τα έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στην περιοχή την περασμένη χρονιά.

Περισσότερα

Περιφέρεια Ηπείρου: Ανακοίνωση

Οδικά έργα στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας:

Το δρόμο της υλοποίησης πήρε το έργο της κατασκευής γέφυρας στο δρόμο Πολύδροσο – Βίγλα της Π.Ε. Άρτας. Στη συνεδρίαση της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, αναδεικνύοντας ως ανάδοχο του έργου την ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ με έκπτωση 45,98%. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.995.000 Ευρώ και είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ.

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη δημοπράτηση έργου για τις εργασίες συντήρησης ορεινού επαρχιακού δικτύου της Π.Ε. Άρτας με προϋπολογισμό 150.000 Ευρώ.

Περισσότερα