Παρέμβαση της Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης προς τη ΔΕΗ για το αγροτικό ρεύμα

ΔΕΗΤεράστια αναστάτωση και αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα ειδοποιητήρια της ΔΕΗ που έχουν αποσταλεί τις τελευταίες μέρες σε χιλιάδες κόσμο (αγρότες και μη) και με τα οποία τους καλεί να προσκομίσουν μέχρι 31 Ιουλίου 2014 Δελτίο Γεωργοοικονομικών και Γεωργοτεχνικών στοιχείων (Δελτίο Νο 1) καθώς και τη σχετική άδεια χρήσης νερού, διαφορετικά απειλεί να προχωρήσει σε διακοπή του Αγροτικού Τιμολογίου με το οποίο ποτίζουν τις καλλιέργειες τους.

Το θέμα προκάλεσε τελικά και την παρέμβαση της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασιλικής Ευταξά η οποία με επιστολή της προς τη ΔΕΗ αλλά και προς τους αρμόδιους υπουργούς, αφού εξηγεί την πολυπλοκότητα του θέματος με εκτενή αναφορά στην υφιστάμενη νομοθεσία, καλεί την ΔΕΗ να ανακαλέσει τα ειδοποιητήρια.

Όπως τονίζει η κ. Ευταξά, σύμφωνα με την ΚΥΑ 145026 (ΦΕΚ 31Β/14-02-2014) :

  • όλοι οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σημείων υδροληψίας υποχρεούνται, μέχρι την 15η Μαΐου 2014, να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Ε.Μ.Σ.Υ.,
  • Το Ε.Μ.Σ.Υ. τίθεται σε λειτουργία με Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. Με την ίδια ή άλλη Διαπιστωτική Πράξη μπορεί να διασυνδέεται το Ε.Μ.Σ.Υ. με άλλες βάσεις δεδομένων που λειτουργούν στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. ή/και στους εποπτευόμενους φορείς”. Η υπόψη Διαπιστωτική Πράξη δεν έχει εκδοθεί, ούτε προφανώς η ηλεκτρονική εφαρμογή εισαγωγής στοιχείων.
  • Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2014 ο ενδιαφερόμενος χρήστης κάθε ενεργού σημείου υδροληψίας, υποχρεούται να προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση της άδειας χρήσης νερού σύμφωνα με τις προβλέψεις της εκάστοτε κείμενης σχετικής νομοθεσίας. Η έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής αποτελεί προϋπόθεση για την κίνηση της διαδικασίας αδειοδότησης και δεν δεσμεύει την αδειοδοτούσα αρχή ως προς τη χορήγηση ή μη της άδειας χρήσης νερού”
  • Σύμφωνα με το αριθ. 145097/21-01-2014 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠ.ΠΕ. Κ.Α. “Διευκρίνιση σχετικά με το άρθρο 9 «Υποχρεώσεις δημόσιων αρχών – Έννομες συνέπειες», της ΚΥΑ 145026 (ΦΕΚ 31Β/14-021-2014) “Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σημείων Υδροληψίας (Ε.Μ.Σ.Υ.) από επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήματα”, μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης Διαπιστωτικής Πράξης του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. δεν απαιτείται να προσκομιστεί πιστοποιητικό εγγραφής του σημείου υδροληψίας
  • Oι Υπηρεσίες Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας (Δ/νσεις Υδάτων, Τμήματα Υδροοικονομίας), μπορούν να χορηγούν βεβαιώσεις υποβολής φακέλου με αίτημα την χορήγηση άδειας χρήσης νερού, με πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου. Παράλληλα οι χορηγηθείσες άδειες, σε περίπτωση θετικής κατάληξης, πάντα κοινοποιούνται στην ΔΕΗ.
  • Τέλος η κ. Ευταξά εκτιμά ότι το σύνολο των υποθέσεων διευθέτησης αδειών χρήσης νερού, είναι δυνατόν να διεκπεραιωθούν στο σύνολό τους, σε ένα χρόνο τουλάχιστον από την καταληκτική ημερομηνία (30-9-2014) υποβολής αιτήσεων για χορήγηση άδειας χρήσης νερού και με την προϋπόθεση ότι θα είναι σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή εισαγωγής στοιχείων.
Περισσότερα

Επιστολή Β. Ψαθά σχετικά με το Αγροτικό Τιμολόγιο ρεύματος

Ανάκληση της απόφασης της ΔΕΗ Α.Ε. για τις αδειοδοτήσεις γεωτρήσεων ζητά ο Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Ψαθάς

Περιφέρεια ΗπείρουΕπιστολή προς τους αρμόδιους υπουργούς και την ΔΕΗ Α.Ε. απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας και αρμόδιος για θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας κ. Βασίλης Ψαθάς, σχετικά με το θέμα που προέκυψε από την επιστολή της ΔΕΗ προς τους αγρότες για το Αγροτικό Τιμολόγιο ρεύματος.

Στην επιστολή του, ο κ. Ψαθάς αναφέρεται στο γεγονός ότι πρόσφατα η ΔΕΗ ΑΕ απέστειλε επιστολή προς δικαιούχους Αγροτικού Τιμολογίου, με την οποία ζητάει από τους ενδιαφερόμενους την προσκόμιση νέου Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) για τη λεγόμενη επικαιροποίηση του σχετικού αρχείου της και μάλιστα με προθεσμία μέχρι 31-7-2014.

Η εν λόγω ενέργεια δεν στηρίζεται στη βασική ΚΥΑ 142196/10-11-1987, που διέπει τον Αγροτικό Εξηλεκτρισμό, σε κάποια άλλη διάταξη νόμου, Υπουργική Απόφαση ή σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Επιπλέον, γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι με την ΚΥΑ αριθμ. 145026/1-10-2014 (ΦΕΚ Β’ 31/14-1-2014) οι χρήστες σημείων υδροληψίας είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο ΕΜΣΥ ως τις 15-5-2014 και αίτηση για τη χορήγηση άδειας χρήσης νερού ως τις 30-9-2014.

Συγχρόνως, χρήστες σημείων υδροληψίας έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση για την αδειοδότηση της γεώτρησης, πλην όμως δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Καταλήγοντας, ο κ. Ψαθάς, λόγω της σοβαρότητας της όλης κατάστασης, ζητά από τη ΔΕΗ ΑΕ να προβεί στην ανάκληση της επιστολής της και στις απαραίτητες ενέργειες αναίρεσης της απόφασής της.

Ως εκ τούτου, οι Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, επειδή υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ότι αφορά τον Διοικητικό έλεγχο και αναμένοντας επαρκείς διευκρινήσεις από το αρμόδιο Υπουργείο, δε θα δέχονται αιτήσεις για την παροχή του Δελτίου Νο1.

Περισσότερα

Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου κατά της ιδιωτικοποίησης των ΥΗΕ Πουρναρίου

Περιφέρεια ΗπείρουΣε επαναβεβαίωση των ομόφωνων θέσεων κατά της εκχώρησης των Υδροηλεκτρικών Έργων Πουρναρίου στην υπό δημιουργία “μικρή ΔΕΗ”, που είχαν διατυπωθεί στην πρόσφατη σύσκεψη φορέων που είχε γίνει στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας προχώρησε, κατά πλειοψηφία, το Περιφερειακό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της Δευτέρας 31 Μαρτίου. Στην πρόταση που ψηφίστηκε περιλαμβάνεται επίσης η σύσταση Μόνιμης Επιτροπής με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας και Περιφερειακών συμβούλων από όλες τις παρατάξεις, κυρίως από την Π.Ε. Άρτας, η οποία θα αναλάβει την πλήρη και διαχρονική εξέταση της πορείας του ζητήματος, καθώς επίσης και η συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στην οποία επίσης υπάρχει ζήτημα με ιδιωτικοποίησης μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά της ιδιωτικοποίησης των δύο Υδροηλεκτρικών Έργων τάχθηκαν στο σύνολό τους οι παρατάξεις και οι περιφερειακοί σύμβουλοι που πήραν το λόγο, ενώ επεξηγηματική ήταν και η τοποθέτηση του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλη Ψαθά.

Στην τοποθέτησή του ο Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, μεταξύ άλλων σημείωσε και τα εξής:

«Δεν είναι τόσο απλό θέμα να πουλήσει ή να εκχωρήσει το Ελληνικό Δημόσιο τα δύο υδροηλεκτρικά έργα στην Άρτα. Αυτά τα δύο έργα έγιναν σε συμφωνία με την τοπική κοινωνία πως θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του τόπου. Ανάμεσα σε αυτά συμφωνήθηκαν έργα ανάπτυξης, όπως δρόμοι και παρεμβάσεις στην άρδευση. Μάλιστα, μέχρι σήμερα υπάρχει μια τεράστια εκκρεμότητα ως προς την οριοθέτηση του ποταμού Αράχθου. Όλα αυτά είναι ανοιχτά θέματα που δεν επιτρέπουν σε κανέναν να δώσει το δικαίωμα της πώλησης, της μεταβίβασης των έργων. Η πώληση του 30% του παραγωγικού δυναμικού από τη ΔΕΗ, μας βρίσκει αντίθετους και θεωρούμε πως με την παραχώρηση αυτών των έργων που κατασκευάστηκαν με πολύ κόπο από τον ελληνικό λαό, εκποιείται κάτι που δεν μπορεί να εκποιηθεί. Η ΔΕΗ, έχοντας αναλάβει δεσμεύσεις έναντι της περιοχής, δεν έχει κανένα ηθικό δικαίωμα να πουλήσει τα συγκεκριμένα εργοστάσια. Ξέρουμε ότι σε όλο τον κόσμο επιτρέπεται η δημιουργία μονάδων παραγωγής ρεύματος από ιδιώτες. Όμως, θεωρούμε πως εργοστάσια που έγιναν με ειδικές συνθήκες, όπως στην περίπτωση της Άρτας, που υπάρχουν ανειλημμένες υποχρεώσεις έναντι όλης της περιοχής, δεν μπορούν να πουληθούν».

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλης Ψαθάς, έθεσε το ζήτημα της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων εκ μέρους της ΔΕΗ, τονίζοντας ότι αυτοί λήγουν εντός του 2014, ενώ από τα 37 άρθρα της συγκεκριμένης ΚΥΑ μαζί με τα υποάρθρα, έχουν υλοποιηθεί ελάχιστα συγκριτικά με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται εκ μέρους της ΔΕΗ.

Αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση της σύσκεψης στην Π.Ε. Άρτας, στην οποία συμφωνήθηκε να συγκροτηθεί Επιτροπή από τους φορείς (Δήμους κ.ά.) προκειμένου να καταγραφούν τα σημαντικότερα προβλήματα ως και νέα πιθανά αιτήματα, ώστε να τεκμηριωθεί ο δημόσιος χαρακτήρας των φραγμάτων και να εξεταστούν γενικότερα οι σχέσεις Άρτας και ΔΕΗ. Τέλος χαρακτήρισε εύλογα και δίκαια τα όσα αναφέρθηκαν από τους περιφερειακούς συμβούλους για τον Αμβρακικό, την οριοθέτηση, την άρδευση και την πιθανή ύδρευση της πόλης της Άρτας.

Τις θέσεις των εργαζομένων στα ΥΗΕ Πουρναρίου εξέφρασε ο εκπρόσωπός τους Κ. Κώστας.

Περισσότερα

«ΑΥ.ΡΙ.Ο. για την Ήπειρο»: Να αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση του Πουρναρίου

ΑΥ.ΡΙ.Ο.Καταγράφουμε κατ’ αρχήν ένα ομόθυμο «όχι» στην ιδιωτικοποίηση του Πουρναρίου 1 και 2, πρέπει όμως να αξιολογήσουμε, πόσο αξιόπιστο μπορεί να είναι αυτό το όχι από όλους και τί μπορεί στην πράξη να σηματοδοτήσει.

Εμείς δεν εξιδανικεύουμε το Πουρνάρι, όπως και όλα τα μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα στα ποτάμια. Ανταποκρίνονται στα αναπτυξιακά οράματα και τα τεχνολογικά δεδομένα μιάς άλλης εποχής και έχει αποδειχθεί ότι δημιουργούν πολύ περισσότερα προβλήματα από όσα υποτίθεται πώς αντιμετωπίζουν, και μάλιστα στον περιορισμένο χρόνο των 60-70 χρόνων λειτουργίας τους ενώ οι αρνητικές συνέπειες παραμένουν για πάντα.

Για να περιοριστώ μόνο στο Πουρνάρι, και τα προβλεπόμενα αντισταθμιστικά οφέλη δεν κατέβαλε η ΔΕΗ (καλό όμως είναι να μη τα θυμόμαστε μόνο την τελευταία στιγμή αλλά να τα έχουμε διεκδικήσει σθεναρά αυτά τα 35 χρόνια) και μεγάλες αρνητικές οικολογικές συνέπειες δημιουργεί με την διακοπή του κύκλου του νερού, την κατακράτηση των φερτών υλών του Αράχθου, την υφαλμύρωση των υδροφόρων οριζόντων στις εκβολές, ακόμη και με κινδύνους για ιστορικά μνημεία όπως η γέφυρα της Άρτας.

Θα πρόσθετα ότι και αυτές οι δύο συμπληρωματικές λειτουργίες του Πουρναρίου, η αντιπλημμυρική και η αρδευτική εκπληρώνονται πλημμελώς όχι λόγω σκοπιμότητας αλλά λόγω της φύσης του έργου. Διότι ένα αντιπλημμυρικό φράγμα προσπαθεί να διώχνει διαρκώς το νερό ενώ αντίθετα ένα υδροηλεκτρικό να το κρατάει και να το χρησιμοποιεί ανάλογα με τις σκοπιμότητες της παραγωγής ενέργειας και επίσης οι καλλιεργητικές ανάγκες εξυπηρετούνται καλύτερα με ένα αυτοτελές αρδευτικό σύστημα (θυμηθείτε μόνο τα σπασίματα του χωμάτινου Ιμαρέτ).

ΟΜΩΣ το Πουρνάρι είναι μια πραγματικότητα, την οποία οφείλουμε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και οι μόνες εγγυήσεις προκύπτουν από το δημόσιο χαρακτήρα του. Η ΔΕΗ, παρά τα προβλήματα και τα στεγανά, όλα αυτά τα χρόνια υπόκειται στον πολιτικό έλεγχο του ελληνικού κράτους, υφίσταται τις πιέσεις των πολιτών και του πολιτικού συστήματος, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις αρδευτικές ανάγκες, εξαναγκάζεται να δαπανά ένα μέρος των εσόδων της στην αντιμετώπιση προβλημάτων και ΚΥΡΙΩΣ είναι υποχρεωμένη να λογοδοτεί μέχρι ενός σημείου. Όλα αυτά με την ιδιωτικοποίηση είτε χάνονται εντελώς είτε μπαίνουν σε σοβαρό κίνδυνο.

Ας σκεφτούμε μόνο ότι το κύριο κριτήριο των ιδιωτών επιχειρηματιών είναι το κέρδος, που διασφαλίζεται μέσα από την διακύμανση της χρηματιστηριακής τιμής της κιλοβατώρας μέσα σε ένα ενοποιημένο βαλκανικό και ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ενέργειας. Και αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή ενέργειας – και άρα όλη η διαχείριση του υδάτινου δυναμικού του Πουρναρίου – δεν θα εξαρτάται ούτε καν από την κάλυψη των αναγκών της χώρας αλλά από την άνοδο ή την πτώση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος. Όλες οι υπόλοιπες χρήσεις είτε θα περιφρονούνται εντελώς είτε θα εξαρτώνται από την καταβολή αντιτίμου, τα δε προβλήματα ασφάλειας σε κάθε περίπτωση μεγενθύνονται.

Συνεπώς, το μέτωπο αποτροπής της ιδιωτικοποίησης του Πουρναρίου και όλης της μικρής ΔΕΗ, το μέτωπο αποτροπής της ιδιωτικοποίησης των δημόσιων αγαθών του νερού και της ενέργειας είναι μια αδήριτη ανάγκη. Πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να τραβήξει και να στηρίξει αυτό το μέτωπο η Περιφέρεια Ηπείρου ; Πόσο είναι αποφασισμένη να μην περιοριστεί σε απλές δηλώσεις και ευχολόγια αλλά να συμμετέχει σε κινητοποιήσεις ; Πόσο μπορεί να συγκρουστεί με την κυβέρνηση Σαμαρά, να κλείσει τις υπηρεσίες της, να μπλοκάρει αυτό το σχέδιο εκποίησης και διάλυσης, οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ; Πόσο λειτουργεί ως τροχονόμος για την κατασκευή νέων φραγμάτων και εκτροπών (στις Συκιές, στον Αώο κλπ.) και πόσο αγωνίζεται για τα ποτάμια και τους πλούσιους υδατικούς πόρους της περιοχής μας ;

Ασφαλώς χρειάζονται να γίνουν πολλά πράγματα στο Πουρνάρι. Και τεχνικά – διαχειριστικά, όπως η εφαρμογή μεθόδων αντλησιοταμίευσης, δηλ. επιστροφής του νερού σε περιόδους χαμηλής στάθμης στον ταμιευτήρα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί και άλλες φορές, ΚΥΡΙΩΣ ΟΜΩΣ πολιτικά. Για μας η λύση δεν εξαντλείται στον δημόσιο, κρατικό χαρακτήρα της ΔΕΗ αλλά στον έλεγχο όλης της διαδικασίας από την κοινωνία. Και αυτή, αν θέλετε, είναι η βασική μας διαφορά με άλλες αντιλήψεις στην Αριστερά (π.χ. με το ΚΚΕ), καθώς η κρατική ιδιοκτησία είναι μεν αναγκαία συνθήκη αλλά όχι ικανή. Δέστε τις μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές, που έχουν προκαλέσει τα καθεστώτα του υπαρκτού σοσιαλισμού αλλά και άλλα, αδιαφανή κρατικά μονοπώλια στον καπιταλιστικό κόσμο και θα αντιληφθείτε τη σημασία του κοινωνικού ελέγχου αλλά και της μικρής, αποκεντρωμένης κλίμακας στην παραγωγή και τη διανομή της ενέργειας.

Αυτό το μοντέλο, το οποίο ασφαλώς απαιτεί άλλους πολιτικούς συσχετισμούς, άλλες κυβερνήσεις και άλλες περιφερειακές αρχές, μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται όχι στη σοσιαλιστική «Δευτέρα Παρουσία» αλλά και από σήμερα και ασφαλώς εγγράφεται στη διαδικασία αλλαγής και ανατροπής του καπιταλιστικού μοντέλου παραγωγής και κατανάλωσης.

Τα κινήματα υπεράσπισης των δημόσιων αγαθών σε όλη την Ευρώπη και όλο τον κόσμο φέρνουν στο προσκήνιο ένα στοιχείο που είναι όχι απλώς μη καπιταλιστικό αλλά ευθέως αντικαπιταλιστικό, καθώς πρόκειται για την παραγωγή αγαθών που δεν έχουν τον χαρακτήρα εμπορεύματος αλλά κοινωνικού δικαιώματος, το οποίο προϋποθέτει όχι την αγορά αλλά τη δημοκρατική συμμετοχή και διαχείριση. Η ανάδειξη του δικαιώματος αντί του εμπορεύματος, η στροφή στην «οικονομία των αναγκών» και στις αξίες χρήσης συνιστά το περιεχόμενο της εναλλακτικής λύσης, της ανάπτυξης που θέλει η Αριστερά. Και σε συνδυασμό με τον κοινωνικό έλεγχο της παραγωγής ανοίγει το δρόμο για έναν άλλο κόσμο, μια άλλη Ευρώπη. Ένας μετασχηματισμός που μόνο εύκολος δεν είναι, που απαιτεί βαθιές ρήξεις, άλλους συσχετισμούς και μορφές πολιτικής εξουσίας, δημοκρατίας και κοινωνικής οργάνωσης.

Για άλλους συσχετισμούς και συμμαχίες παλεύουμε και στο Πουρνάρι. Για τη συνάντηση των εργαζόμενων της ΔΕΗ, που υπερασπίζουν το δικαίωμά τους στην εργασία, των ανέργων και φτωχών συμπολιτών, που γονατίζουν από τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, των αγροτών του κάμπου και των ψαράδων του Αμβρακικού, των οικολογικών κινημάτων και των ενεργών πολιτών, που υπερασπίζονται τον κύκλο του νερού. Και αισιοδοξούμε ότι θα το πετύχουμε.

ΣΗΜ. Η πρόταση, που υπέβαλε η παράταξη, κατά την ψηφοφορία του Περιφερειακού Συμβουλίου περιείχε τα εξής σημεία :

  1. αντίθεση στην εκποίηση του Πουρναρίου 1 και 2 και συνολικά της «μικρής» ΔΕΗ
  2. αντίσταση στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές ιδιωτικοποίησης των δημόσιων κοινωνικών αγαθών, που προωθούν η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαίκή Ένωση
  3. πολιτική δέσμευση της Περιφέρειας για διοργάνωση κινητοποιήσεων και συμμετοχή σε ανάλογες πρωτοβουλίες άλλων
  4. προειδοποίηση στους υποψήφιους αγοραστές ότι η Περιφέρεια Ηπείρου δεν πρόκειται να αναγνωρίσει την παρουσία τους και, σε περίπτωση εκποίησης, θα αγωνιστεί για την επαναφορά της ΔΕΗ στον δημόσιο έλεγχο.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Περισσότερα

Ο Δήμαρχος Αρταίων Γιάννης Παπαλέξης για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

ΆρταΟρθώνουμε το δικό μας… φράγμα στους σχεδιασμούς για την πώληση του Πουρναρίου.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, που έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται
κάθε χρόνο στις 22 Μαρτίου, ύστερα από την απόφαση στη συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας την 22 Δεκεμβρίου του 1992, ο Δήμαρχος Αρταίων, Γιάννης Παπαλέξης, στο μήνυμά του αναφέρει τα εξής:

«Το νερό αποτελεί μεν αυτονόητο αγαθό, όμως για εκατομμύρια συνανθρώπους μας παραμένει ακόμα δυσεύρετο, απρόσιτο και σε πολλές περιπτώσεις μετατρέπεται σε κρίσιμο πρόβλημα ζωής και θανάτου.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ, οι κάτοικοι 26 κρατών, κυρίως του αποκαλούμενου Τρίτου Κόσμου, αντιμετωπίζουν καθημερινά το πρόβλημα της λειψυδρίας, αδυνατώντας να καλύψουν ακόμα και τις βασικές τους ανάγκες σε νερό. Επίσης 18 χώρες, που ανήκουν στην ομάδα των αναπτυσσόμενων κρατών, σε Ασία και Αφρική, απειλούνται άμεσα από την έλλειψη νερού καθώς τα υδάτινα αποθέματα βρίσκονται σε οριακή κατάσταση.

Οι φόβοι ότι αυτή η βασική πηγή ζωής μπορεί να μετατραπεί στο μέλλον σε αιτία αντιπαράθεσης μεταξύ κρατών, ακόμα και πολέμων, δεν είναι αστήρικτη. Επειδή ο πλανήτης έχει καταστεί πλέον ένα «παγκόσμιο χωριό», το γεγονός δεν πρέπει να μας κάνει να κρυβόμαστε, να εφησυχάζουμε και πολύ περισσότερο βέβαια να σιωπούμε.

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Νερού εν τω μεταξύ βρίσκει την Άρτα να απειλείται από σχεδιασμούς της ΔΕΗ για πώληση του Πουρναρίου Ι και ΙΙ, δηλαδή του νερού που μας δώρισε η φύση. Τόσο η Δημοτική Αρχή όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων εκφράζουν σ’ όλους τους τόνους την κραυγαλέα αντίθεσή τους μπροστά σε μια τέτοια προοπτική. Δηλώνουμε την αποφασιστικότητά μας να την αντικρούσουμε με κάθε πρόσφορο μέσο και συνάμα τασσόμαστε αλληλέγγυοι σε κάθε μορφής αγώνα που θα αναπτυχθεί, αναλαμβάνοντας μάλιστα πρωταγωνιστικό ρόλο εάν κάτι τέτοιο συμφωνηθεί μέσω του διαλόγου από τους συλλογικούς φορείς του νομού.
Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, γι’ αυτό ούτε εκχωρείται, ούτε πουλιέται σε ιδιώτες. Είμαστε πανέτοιμοι να δημιουργήσουμε τα δικά μας… φράγματα, για να μην περάσουν αυτοί οι σχεδιασμοί. Πεδία ανταγωνισμών για την εκποίηση του νερού που ανήκει στο λαό ούτε επιτρεπτά, ούτε ανεκτά γίνονται. Ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους.»

Περισσότερα

Ομόφωνο ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης των ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ

Περιφέρεια ΗπείρουΣε ομόφωνο ψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης των ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ, κατέληξε η σύσκεψη των τοπικών φορέων που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014, με πρωτοβουλία της Π.Ε. Άρτας. Στη σύσκεψη παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, η Βουλευτής Άρτας κ. Όλγα Γεροβασίλη, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλης Ψαθάς, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι των Δήμων Αρταίων, Κεντρικών Τζουμέρκων και Νικ. Σκουφά, εκπρόσωποι των εργαζομένων στους ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ και εκπρόσωποι διαφόρων φορέων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι παρευρισκόμενοι εξέθεσαν τις απόψεις τους για το μείζον θέμα που έχει δημιουργηθεί με την προοπτική πώλησης-εκχώρησης των παραγωγικών μονάδων της ΔΕΗ σε ιδιώτες, καθώς, όπως επισημάνθηκε, αυτή θα έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στην τοπική οικονομία, ενδεχομένως και στην ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής από πλημμυρικά φαινόμενα.

Κατέληξαν στο παρακάτω ψήφισμα, το οποίο με ευθύνη της Π.Ε. Άρτας θα προωθηθεί προς Υπουργεία, αρμόδιους φορείς και τους βουλευτές της Ηπείρου:

• Το Σχέδιο Νόμου που προβλέπει τη δημιουργία, απόσχιση και πώληση του 30% του παραγωγικού δυναμικού, ορυχείων και πελατών της ΔΕΗ Α.Ε. μας βρίσκει αντίθετους γιατί θεωρούμε ότι παραχωρώντας νερά, λιγνίτες και εργοστάσια που κατασκευάστηκαν με τον κόπο των Ελλήνων, εκποιείται εθνικός πλούτος.

• Οι κάτοικοι της Άρτας και της ευρύτερης περιοχής, είναι αντίθετοι στην πώληση – εκχώρηση των παραγωγικών μονάδων της ΔΕΗ σε ιδιώτες, καθώς αυτές είναι σημαντικά εργαλεία ανάπτυξης του τόπου, θωρακίζουν την ευρύτερη περιοχή από πλημμυρικά φαινόμενα και διαχειρίζονται με ικανοποιητικό τρόπο την άρδευση του κάμπου της Άρτας.
Εκφράζουν την ανησυχία τους, ότι ενδεχόμενη πώληση των ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ θα αυξήσει δραματικά το κόστος άρδευσης για τους αγρότες της Άρτας, σε μια περίοδο που ο πρωτογενής τομέας μπορεί να γίνει ο σημαντικότερος μοχλός ανάπτυξης για την έξοδο από την οικονομική κρίση.
Με δεδομένη τη συνεισφορά των υδροηλεκτρικών έργων Πουρνάρι Ι και ΙΙ στην αντιπλημμυρική θωράκιση και την άρδευση της πεδιάδας, όπως επίσης και τη μελλοντική ύδρευση της πόλης της Άρτας, δηλώνουμε ότι δεν θα επιτρέψουμε την παραχώρηση του νερού και της ασφάλειας μιας πόλης σε ιδιώτες.

• Η ΔΕΗ, πριν σκεφτεί να εξετάσει την εκχώρηση – πώληση των ΥΗΣ Πουρνάρι Ι και ΙΙ θα πρέπει να φροντίσει για την τήρηση των όρων και δεσμεύσεων που έχει αναλάβει με τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

• Ζητούμε την απόσυρση του εν λόγω νομοσχεδίου και την επανεξέταση της συμμετοχής των ιδιωτών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας υπό το πρίσμα της διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος που αντιπροσωπεύει τους κατοίκους της κάθε περιοχής.

Περισσότερα

Ερώτηση Μ. Κασσή για την περικοπή εσόδων από φωτοβολταϊκά

ΠΑΣΟΚΟ βουλευτής Ιωαννίνων του ΠΑΣΟΚ κ. Μιχάλης Κασσής κατέθεσε ερώτηση, μαζί με 56 άλλους βουλευτές, προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννη Μανιάτη αναφορικά με το Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 Ν.2773/1999 και λοιπές διατάξεις».

Στην ερώτηση τίθενται θέματα όπως, το γιατί οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, και μάλιστα με ένα και μόνο πιστωτικό τιμολόγιο, να κάνουν αναδρομική περικοπή κατά 35% στον περσινό τζίρο τους (έχοντας ήδη κάνει περικοπή 25-30%), ούτως ώστε να αποκαταστήσουν το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ. Γιατί το κόστος αυτό να κληθούν να το επιστρέψουν κυρίως αυτοί οι σταθμοί, ενώ τα αιολικά και οι μονάδες φυσικού αερίου (ειδικότερα οι μονάδες φυσικού αερίου οι οποίες ευνοήθηκαν από μια σειρά ρυθμίσεων του παρελθόντος) θα μπορούσαν να συμμετέχουν με ένα λίγο μεγαλύτερο ποσοστό από το 10% ούτως ώστε να μηδενιζόταν το έλλειμμα με δικαιότερο τρόπο; Γιατί δεν συμμετέχει η ΔΕΗ σε αυτό; Γιατί να μην επιτευχτεί με ένα πιο αναίμακτο τρόπο χωρίς να ωθούνται στην φτωχοποίηση συγκεκριμένες ομάδες παραγωγών;

Αναλυτικά η Ερώτηση:

-Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
κ. Γιάννη Μανιάτη

ΕΡΩΤΗΣΗ

Αθήνα, 19-3-2014

ΘΕΜΑ: Απορίες στα έωλα επιχειρήματα του Υπουργού και Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σε συνέχεια του ενημερωτικού σημειώματος του ΥΠΕΚΑ για το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 Ν.2773/1999 και λοιπές διατάξεις», που λάβαμε όλοι στο mail μας λίγες ώρες πριν, κρίθηκε όχι μόνο απαραίτητος αλλά και επιβεβλημένος ο σχολιασμός του προκειμένου να διευκρινιστούν ορισμένα βασικά σημεία του:

Όσον αφορά τους στόχους που επιτυγχάνει το νομοσχέδιο σύμφωνα με το σημείωμά σας:

1. Αναφέρετε ότι θα πρέπει να εξυγιανθεί ο ειδικός λογαριασμός του άρθρου 40 Ν.2773/1999 και κατ’ επέκταση συνολικά η εγχώρια αγορά ενέργειας η οποία λόγω της ύφεσης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα τα οποία μεταφέρονται από τον έναν κρίκο της ενεργειακής αλυσίδας στον άλλο. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, αυτό το βάρος θα πρέπει να το επωμιστούν κατά κύριο λόγο οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, και μάλιστα με ένα και μόνο πιστωτικό τιμολόγιο, να κάνουν αναδρομική περικοπή κατά 35% στον περσινό τζίρο τους (έχοντας ήδη κάνει περικοπή 25-30%), ούτως ώστε να αποκαταστήσουν το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ. Γιατί το κόστος αυτό να κληθούν να το επιστρέψουν κυρίως αυτοί οι σταθμοί, ενώ τα αιολικά και οι μονάδες φυσικού αερίου (ειδικότερα οι μονάδες φυσικού αερίου οι οποίες ευνοήθηκαν από μια σειρά ρυθμίσεων του παρελθόντος) θα μπορούσαν να συμμετέχουν με ένα λίγο μεγαλύτερο ποσοστό από το 10% ούτως ώστε να μηδενιζόταν το έλλειμμα με δικαιότερο τρόπο; Γιατί δεν συμμετέχει η ΔΕΗ σε αυτό; Γιατί ένα μέρος του ελλείμματος να μην καλυφθεί από το πλεόνασμα που προέκυψε από την επιτυχημένη συμφωνία του Πρωθυπουργού για την μείωση κατά 15% της τιμής προμήθειας από τον κεντρικό προμηθευτή της χώρας με αναδρομική ισχύ της από 01-07-2013;

2. Αναφέρετε ότι θα μηδενιστεί το εν λόγω έλλειμμα στο τέλος του 2014 σύμφωνα με τη μνημονιακή υποχρέωση, που αποτελεί και προαπαιτούμενο για την εκταμίευση της δόσης. Φυσικά και θα πρέπει να επιτευχθεί αυτό ούτως ή άλλως, αλλά με ένα πιο αναίμακτο τρόπο χωρίς να ωθούνται στην φτωχοποίηση συγκεκριμένες ομάδες παραγωγών. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα πρέπει να γίνει με μεγαλύτερη προσοχή και σοβαρότητα σε σχέση με τον προηγούμενο σχεδιασμό που είχατε κάνει στον Ν. 4093/2012 ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος.

3. Αναφέρετε ότι η ο μη μηδενισμός του ελλείμματος οδηγεί την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να αποφασίσει υπέρογκες αυξήσεις για το ΕΤΜΕΑΡ οι οποίες θα εφαρμοστούν από την 1η Απριλίου 2014, μετά μάλιστα από τρίμηνη παράταση. Αυτό από μόνο του γεννά εύλογα το ερώτημα, γιατί το νομοσχέδιο δεν συζητήθηκε νωρίτερα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς; Γιατί ακόμα και σήμερα αποτυπώθηκε χωρίς κανένα ουσιαστικό σχεδιασμό;

4. Αναφέρετε ότι το νομοσχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών για τη μείωση του ενεργειακού κόστους συνολικά και πως έχουν ήδη γίνει πολλές παρεμβάσεις προς αυτή την κατεύθυνση (σταδιακή άρση παλαιότερων στρεβλώσεων κλπ) και θα γίνουν και άλλες, τόσο στο ρυθμιστικό πλαίσιο όσο και με το σχεδιασμό για το άνοιγμα της αγοράς και την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος των καταναλωτών. Στη στρατηγική αυτή, εντάσσεται και η συγκεκριμένη παρέμβαση που μειώνει το ενεργειακό κόστος όχι μόνο σήμερα αλλά και στο μέλλον, αφού αφορά εγγυημένες τιμές σε βάθος maximum τριακονταετίας μετά και την παράταση των συμβολαίων. Εύλογα λοιπόν αναρωτιέται κανείς ότι εφόσον σκοπός είναι η συνολική μείωση του ενεργειακού κόστους, ανεξαρτήτως του τρόπου παραγωγής της ενέργειας, με την δυνατότητα μάλιστα και νέων παρεμβάσεων στην κατεύθυνση αυτή, γιατί να αποκλειστεί στο μέλλον η εξίσωση των τιμών πώλησης της ενέργειας όλων των παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ μετά την απόσβεση τους, με αυτές του κόστους ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη;

5. Τέλος αναφέρετε πως είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι ανάλογες παρεμβάσεις έχουν γίνει ή γίνονται σε πολλές χώρες της Ε.Ε. με κυριότερο παράδειγμα αυτό της Ισπανίας. Ενώ ο ίδιος ο Επίτροπος Ενέργειας έχει αποδεχθεί τέτοιου είδους παρεμβάσεις τονίζοντας ότι δεν πρέπει οι επενδύσεις αυτές να ξεπερνούν ένα εύλογο ποσοστό απόδοσης (ύψους 7,5%) που στη χώρα μας το ξεπερνά κατά πολύ ακόμα και μετά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι η Επιτροπή Ενέργειας συνιστά την αντικατάσταση του συστήματος «feed-in tariff» με το σύστημα «feed-in premium» και παράλληλα την επιδότηση μόνο των «ανώριμων τεχνολογιών» με έναν τρόπο ευέλικτο ώστε να ανταποκρίνεται στα μειούμενα κόστη του εξοπλισμού. Από την άλλη όμως καλεί τα κράτη-μέλη να αποφεύγουν τις αιφνιδιαστικές ή τις αναδρομικές παρεμβάσεις. Εδώ βέβαια θα πρέπει να τονιστεί ότι σύμφωνα με τα κόστη κατασκευής των φωτοβολταϊκών σταθμών, η τεχνολογία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, χωρίς κατάχρηση, ως ανώριμη μέχρι και τα τέλη του 2011. Όσον αφορά δε, το παράδειγμα της Ισπανίας είναι τουλάχιστον ατυχές, με τους μικροεπενδυτές να βρίσκονται σε απόγνωση (κόκκινα δάνεια), τις τέσσερις μεγαλύτερες εταιρίες σε εγκατεστημένη ισχύ να έχουν προσφύγει στα δικαστήρια κατά του ισπανικού κράτους και την πέμπτη μεγαλύτερη εταιρία (ΙΚΕΑ) να παραδίδει τα κλειδιά των φωτοβολταϊκών της σταθμών στις τράπεζες. Αυτήν την κατάληξη θέλουμε να έχουμε;

Όσον αφορά τα ανταποδοτικά οφέλη τα οποία προσφέρει το νομοσχέδιο:

1. Αναφέρετε την 5έτη παράταση στα συμβόλαια με εγγυημένο εισόδημα για 20 και 25 χρόνια. Στα καινούργια συμβόλαια προβλέπεται βέβαια η παράτασή τους κατά 5έτη, όμως με τιμή πώλησης στα 0,08€/kWh, και τα ετήσια έσοδα εκείνη την περίοδο, μικρότερα των εξόδων. Είναι απορίας άξιον βέβαια γιατί με το ίδιο σχέδιο νόμου προβλέπεται ίδια παράταση και για τους αιολικούς σταθμούς, για τους οποίους το 5ετές δώρο αυτό σημαίνει και 5ετή επέκταση των ίδιων ακριβώς κερδών που έχουν και σήμερα! Το να δίνεται μισή πληροφορία δεν σημαίνει οτι δε πρέπει να αναζητούμε και την άλλη μισή…

2. Αναφέρετε στην κατάργηση της έκτακτη εισφοράς η οποία λέτε ότι είναι πολύ μικρότερη παρέμβαση, καθώς η έκτακτη εισφορά είχε επιβληθεί πρώτον χωρίς λεπτομερή παραμετροποίηση (π.χ. δεν λάμβανε υπόψη τη χρήση δημόσιας ενίσχυσης), και δεύτερον, αφορούσε στο τζίρο των επενδύσεων, πράγμα που δεν ισχύει τώρα. Στο σχέδιο νόμου περιέργως προβλέπεται πως όποιος φωτοβολταϊκός σταθμός έχει λάβει ή αναμένεται να λάβει κάποια επιδότηση θα αποζημιώνεται λιγότερο και δεν υπολογίζεται ότι δικαίωμα να ενταχθούν σε τέτοια προγράμματα είχαν μόνο οι παλιοί φωτοβολταϊκοί σταθμοί οι οποίοι και υλοποιήθηκαν μέχρι το 2011. Ωστόσο δεν συνυπολογίζεται ότι η επιδότηση δεν έχει εκταμιευτεί ακόμα, και ότι έχει ήδη απομειωθεί το 30% αυτής, λόγω τόκων. Επίσης κάθε επενδυτής έχει πληρώσει περίπου 10.000€ σε μελέτες για να ενταχθεί στα προγράμματα αυτά. Στην πραγματικότητα ακόμα και αν αφαιρεθεί η επιδότηση από το κόστος της επένδυσης, το τελικό κόστος παραμένει μεγαλύτερο, και κατά συνέπεια, ο χρόνος απόσβεσης επιμηκύνεται αντιστοίχως. Για την υλοποίηση δε, των φωτοβολταϊκών σταθμών οι παραπάνω επενδυτές χρησιμοποίησαν σχεδόν διπλάσια ίδια κεφάλαια. Αυτό φυσικά συνέβαινε σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επειδή η τεχνολογία μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα ήταν «ανώριμη». Επίσης θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι ο μεγάλος όγκος έργων κατασκευάστηκε από τα μέσα του 2012 και μετά, όταν όλοι είχαν γνώση για το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ και παρόλα αυτά προχωρούσαν στην επένδυση αυτή. Γιατί λοιπόν να θεωρηθεί, ότι η παραμετροποίηση σε αυτό το σχέδιο νόμου, έγινε προσεκτικότερα και λεπτομερέστερα αφού τα οικονομικά στοιχεία αποδεικνύουν το αντίθετο;

3. Αναφέρεται ότι όλες οι παρεμβάσεις έχουν γίνει σε πλήρη συμφωνία με τις Τράπεζες, οι οποίες έχουν δεσμευτεί σε συγκεκριμένα ανταποδοτικά που θα παρουσιαστούν στη Βουλή. Αν και στο νομοσχέδιο δεν γίνεται αναφορά για τη συμμετοχή των τραπεζών, αναφέρεται ότι αυτό είναι σε συμφωνία με αυτές. Αφού λοιπόν έχουν δεσμευτεί σε εσάς για συγκεκριμένα ανταποδοτικά οφέλη, γιατί δεν τα αποκαλύψατε ταυτόχρονα με την εμφάνιση του νομοσχέδιου ούτως ώστε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το σχέδιο σας;
Πάλι τεχνιέντως ξεχνάτε να μας πείτε ακόμα αν ποτέ είχατε καμιά συζήτηση και με τις Συνεταιριστικές Τράπεζες της χώρας; Ποια είναι και η δική τους άποψη; Αφού και εκείνες έχουν χρηματοδοτήσει πλήθος τέτοιων επενδύσεων.

4. Αναφέρετε ότι έχετε κάνει ειδική πρόβλεψη για τους αγρότες και θερμοκήπια (από τις μειωμένες τιμές που προσφέρονται παίρνουν επιπλέον 10%), όπως άλλωστε είχε γίνει ειδική πρόβλεψη για τις συγκεκριμένες κατηγορίες και σε όσα μέτρα έχουν παρθεί έως σήμερα (π.χ. πολύ μικρότερη έκτακτη εισφορά). Στην πραγματικότητα βέβαια, οι αγρότες θα έπρεπε να είχαν βοηθηθεί πολύ νωρίτερα, ώστε να μπορούσαν να υλοποιήσουν τις επενδύσεις τους, στην ώρα τους. Έτσι αυτή τη στιγμή τους παρουσιάζεται ως ευνοημένους στα μάτια των υπόλοιπων επενδυτών ενώ μόνο ένα πολύ μικρό μέρος αυτών κατάφερε να υλοποιήσει τις επενδύσεις του.

5. Αναφέρετε ότι ειδικά για τα αγροτικά, που ακριβώς επειδή εξ αρχής είχαν ειδική ευνοϊκή αντιμετώπιση και για αυτό απαγορευόταν η πώληση της επένδυσης που είχε χαρακτηριστεί αγροτική, με το νόμο αυτό δίδεται πια και αυτή η δυνατότητα. Αυτό το μέτρο μόνο προς την σωστή κατεύθυνση δεν μπορεί να λογιστεί. Ουσιαστικά βοηθάτε αυτούς τους οποίους χρησιμοποίησαν τους αγρότες έναντι πινακίου φακής ούτως ώστε να ενταχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της κατηγορίας αυτής.

6. Αναφέρετε ότι τα οικιακά φωτοβολταϊκά αποτελούν τη μοναδική κατηγορία επενδύσεων ΑΠΕ που μέχρι σήμερα δεν είχαν ενταχθεί σε κανένα από τα μέτρα που πήρε η Κυβέρνηση για τη μείωση του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ, έχοντας μάλιστα εξαιρεθεί και από την επιβολή της έκτακτης εισφοράς. Έχετε υπολογίσει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος των φωτοβολταϊκών επί της στέγης είναι συνδεδεμένα με στεγαστικά δάνεια; Γιατί σύμφωνα με τον πίνακα του σχεδίου νόμου που αφορά το Δ΄ τρίμηνο του 2012 αποζημιώνεται με μεγαλύτερη τιμή πώλησης της kWh ένας φ/β σταθμός 100kWp (0,305€/kWh) σε σχέση με ένα 10άρι σε στέγη (0,255€/kWh) όταν το κόστος υλοποίησης ήταν δυσανάλογα μεγαλύτερο στο δεύτερο; Μήπως δεν έχει γίνει επαρκής σχεδιασμός;

7. Αναφέρετε ότι οι μειώσεις στις υφιστάμενες τιμές απλά μειώνει την κερδοφορία των επενδυτών και αυξάνει ελαφρά το χρόνο απόσβεσής τους, ενώ οι επενδύσεις αυτές παραμένουν ιδιαίτερα κερδοφόρες –πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο και πολύ πιο πάνω από οποιαδήποτε άλλη επένδυση σήμερα στην Ελλάδα– και ο χρόνος απόσβεσής τους –ειδικά μετά την παράταση– παραμένει μικρός. Σε πολλές περιπτώσεις, με τις νέες τιμές πώλησης της ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, ο χρόνος απόσβεσης γίνεται απελπιστικά μεγαλύτερος σε σχέση με τον αρχικό, εντούτοις οι μεγάλοι αιολικοί σταθμοί και οι μεγάλες επενδύσεις σε ΣΗΘΥΑ (οι οποίες ευνοήθηκαν από μια σειρά ρυθμίσεων του παρελθόντος) οι οποίοι έχουν επιδοτηθεί στο παρελθόν και αποσβένουν σε λιγότερο από 4 έτη, δεν υφίστανται κανενός είδους μείωση της τιμής πώλησης. Όμως σε κάθε περίπτωση γιατί θα πρέπει να τιμωρηθεί η επιχειρηματικότητα και να ποινικοποιηθεί η κερδοφορία μιας επιχείρησης; Φυσικά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι δεν λήφθηκαν καθόλου υπόψη κατά την σύνταξη του νομοσχεδίου και τον υπολογισμό των οικονομικών δεικτών για τον καταρτισμό των πινάκων, όπως είναι το μέγεθος των απρόβλεπτων εξόδων που έχουν οι φ/β σταθμοί. Ήδη σε πολλά σημεία της χώρας έχουν προκληθεί εκτεταμένες βλάβες λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων με σημαντικό κόστος αποκατάστασης, αλλά και λόγω ταχύτερης γήρανσης του εξοπλισμού από αυτήν που προέβλεπαν αρχικά οι κατασκευαστές του. Όλα τα παραπάνω δυσχεραίνουν περαιτέρω τη βιωσιμότητα των επενδύσεων αυτών. Πολύ σημαντικό είναι επίσης, ότι στο νέο νομοσχέδιο δεν προβλέπεται ετήσια αναπροσαρμογή σύμφωνα με το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή η οποία προβλεπόταν στις παλιές συμβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και με μικρές αυξήσεις του πληθωρισμού, οι συμβάσεις αυτές θα απαξιωθούν πολύ γρηγορότερα από το τέλος της 20ετίας. Γιατί δεν λήφθηκαν στους υπολογισμούς υπόψη όλα τα προαναφερόμενα;

8. Επίσης αναφέρετε ότι παρότι η έκτακτη εισφορά, ήταν και πιο παρεμβατική και είχε θεωρηθεί από τους επενδυτές δυσβάστακτη, για το διάστημα το οποίο ίσχυσε, εγκαταστάθηκε πάνω από το μισό του συνόλου της ισχύος των φωτοβολταϊκών που έχει η χώρα ως σήμερα. Πράγμα που αποδεικνύει ότι εξακολουθούν και με αυτά τα δεδομένα οι επενδύσεις αυτές να είναι ιδιαιτέρως ελκυστικές. Και επικαλείστε δια του λόγου το αληθές, έναν από τους πιο οργανωμένους συνδέσμους φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) ο οποίος κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επικρότησε την πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ για την άρση της αναστολής που ίσχυε ως σήμερα επιβεβαιώνοντας το ενδιαφέρον που συνεχίζει να υπάρχει για αυτές τις επενδύσεις ακόμα και μετά από τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Πράγματι ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών τονίζει την ανάγκη των κατασκευαστών να κατασκευάσουν έργα ώστε να μην χάσουν την θέση τους αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στον κλάδο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ταυτόχρονα πως θα βρεθούν και επενδυτές να επενδύσουν στην κατασκευή φωτοβολταϊκών σταθμών. Γιατί άλλωστε να επενδύσουν στην ηλιακή ενέργεια αφού οι οικονομικοί δείκτες των ώριμων αιολικών έργων είναι πολύ καλύτεροι; Σε κάθε περίπτωση αυτό ήταν ένα σχόλιο μεταξύ των χιλίων τριακοσίων τριάντα τεσσάρων σχολίων της διαβούλευσης του νομοσχεδίου!

Και από την άλλη μήπως σας διαφεύγουν όλοι οι υπόλοιποι φορείς του κλάδων των ΑΠΕ, τα Επιμελητήρια, αλλά και όλοι εμείς οι Βουλευτές που καθημερινά ερχόμαστε σε επαφή με δεκάδες μικρό- ή μεγαλο-επενδυτές σε όλη την Επικράτεια.

Κατόπιν των ανωτέρω,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Τι έχετε να μας απαντήσετε επίσημα και υπεύθυνα για όλα τα παραπάνω;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

1. Λευτέρης Κ. Αυγενάκης -Βουλευτής Ν. Ηρακλείου
2. Καράμπελας Γιάννης – Ν.Δ.- Ν. Βοιωτίας
3. Χριστογιάννης Δημήτριος- Ν.Δ.- Ν. Πιερίας
4. Κεφαλογιάννης Γιάννης – Ν.Δ.- Ν. Ρεθύμνου
5. Γεωργαντάς Γεώργιος- Ν.Δ.- Ν. Κιλκίς
6. Κοντογιάννης Γεώργιος- Ν.Δ.- Ν. Ηλείας
7. Μακρή- Θεοδώρου Ελένη – Ν.Δ.- Ν. Φθιώτιδας
8. Τζαμτζής Ιορδάνης- Ν.Δ.- Ν. Πέλλας
9. Κλειτσιώτης Κωνσταντίνος- Ν.Δ.- Ν. Καβάλας
10. Αντωνίου Μαρία- Ν.Δ.- Ν. Καστοριάς
11. Βλαχογιάννης Ηλίας – Ν.Δ.- Ν. Τρικάλων
12. Σκρέκας Κωστας – Ν.Δ.- Ν. Τρικάλων
13. Σταμενίτης Διονύσιος- Ν.Δ.- Ν. Πέλλας
14. Λεονταρίδης Θεόφιλος – Ν.Δ.- Ν. Σερρών
15. Καρασμάνης Γεώργιος- Ν.Δ.- Ν. Πέλλας
16. Μαρίνος Ανδρέας- Ν.Δ.- Ν. Ηλείας
17. Λαμπρόπουλος Ιωάννης- Ν.Δ.- Ν. Μεσσηνίας
18. Κοντογεώργος Κωνσταντίνος – Ν.Δ.- Ν. Ευρυτανίας
19. Κατσαφάδος Κωνσταντίνος- Ν.Δ.- Α΄ Πειραιά
20. Σενετάκης Μάξιμος – Ν.Δ.- Ν. Ηρακλείου
21. Κασσής Μιχάλης – ΠΑΣΟΚ – Ν. Ιωαννίνων
22. Ορφανός Γεώργιος- Ν.Δ.- Α΄ Θεσσαλονίκης
23. Βλάχος Γεώργιος- Ν.Δ.- Αττικής
24. Νταβλούρος Αθανάσιος – Ν.Δ.- Ν. Αχαΐας
25. Παναγιωτόπουλος Νικόλαος- Ν.Δ.- Ν. Καβάλας
26. Κουκοδήμος Κωνσταντίνος- Ν.Δ.- Ν. Πιερίας
27. Τσαβδαρίδης Λάζαρος- Ν.Δ.- Ν. Ημαθίας
28. Αναστασιάδης Σάββας- Ν.Δ.- Β΄ Θεσ/κης
29. Κόνσολας Εμμανουήλ- Ν.Δ.- Ν. Δωδεκανήσου
30. Βεσυρόπουλος Απόστολος -Ν.Δ.- Ν. Ημαθίας
31. Ταμήλος Μιχάλης – Ν.Δ.- Ν. Τρικάλων
32. Παυλόπουλος Προκόπης -Ν.Δ.- Α΄ Αθήνας
33. Δήμας Χρίστος- Ν.Δ.- Ν. Κορινθίας
34. Σκόνδρα Ασημίνα- Ν.Δ.- Ν. Καρδίτσας
35. Αναγνωστόπουλος Γεώργιος – Ν.Δ.- Ν. Καρδίτσας
36. Ταγαράς Νίκος – Ν.Δ.- Ν. Κορινθίας
37. Υψηλάντης Βασίλειος-Νικόλαος- Ν.Δ.- Ν. Δωδεκανήσου
38. Κουτσογιαννακόπουλος Κωνσταντίνος- Ν.Δ.- Ν. Φθιώτιδας
39. Πασχαλίδης Ιωάννης- Ν.Δ.- Ν. Καβάλας
40. Κυριαζίδης Δημήτριος- Ν.Δ.- Ν. Δράμας
41. Τσουμάνης Δημήτρης- Ν.Δ.- Ν. Πρέβεζας
42. Σολδάτος Θεόδωρος- Ν.Δ.- Ν. Λευκάδας
43. Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος – Ν.Δ.- Ευβοίας
44. Στύλιος Γεώργιος- Ν.Δ.- Ν. Άρτας
45. Καραμανλή Άννα- Ν.Δ.- Β΄ Αθηνών
46. Βογιατζής Παύλος- Ν.Δ.- Ν. Λέσβου
47. Βλάχβεης Μενέλαος- Ν.Δ.- Ν. Σερρών
48. Μάνη – Παπαδημητρίου Άννα- Ν.Δ.- Ν. Πιερίας
49. Μπατσαρά Γεωργία- Ν.Δ.- Ν. Ημαθίας
50. Γιακουμάτος Γεράσιμος- Ν.Δ.- Β΄ Αθήνας
51. Κόλλιας Κωνσταντίνος- Ν.Δ.- Ν. Κορινθίας
52. Κοψαχείλης Τιμολέων- Ν.Δ.- Ν. Γρεβενών
53. Ντόλιος Γεώργιος, -ΠΑΣΟΚ- Ν. Έβρου
54. Σαμπαζιώτης Δημήτριος- Ν.Δ.- Ν. Μεσσηνίας
55. Ταλιαδούρος Σπύρος- Ν.Δ.- Ν. Καρδίτσας
56. Δερμιτζόπουλος Αλέξανδρος- Ν.Δ.- Ν. Έβρου
57. Καρανάσιος Ευθύμιος- Ν.Δ.- Ν. Χαλκιδικής

Περισσότερα

Δήλωση Γ. Παπαλέξη για την ιδιωτικοποίηση του φράγματος Πουρναρίου

Το θέμα της ιδιωτικοποίησης του φράγματος Πουρναρίου στο δημοτικό συμβούλιο.

ΆρταΜε αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις για την ιδιωτικοποίηση του φράγματος Πουρναρίου ο Δήμαρχος Αρταίων κ. Γιάννης Παπαλέξης δήλωσε τα εξής:

«Οι τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την ιδιωτικοποίηση μέρους της ΔΕΗ με την πώληση του 30% του παραγωγικού δυναμικού της και τη δημιουργία νέας εταιρίας, εγείρουν το θέμα του φράγματος του Πουρναρίου. Ένα θέμα πολύ σημαντικό που πρόκειται να συζητηθεί στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ηλεκτρισμός και η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι ένα θέμα Εθνικής σημασίας και η ιδιωτικοποίηση αυτών των αγαθών, τους αφορά όλους. Με την παραχώρηση του φράγματος σε ιδιώτες, παραχωρείται και το ποτάμι μας ο Άραχθος, κάτι που δεν θα επιτρέψουμε ποτέ να συμβεί. Είμαι κάθετα αντίθετος σε οποιαδήποτε τέτοιου είδους ενέργεια και θα είμαστε μπροστά σε όλους του αγώνες και συμπαραστάτες στους εργαζομένους. Πιστεύω και θέλω, στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα συζητηθεί το θέμα, να έχουμε μια ομόφωνη απόφαση, κόντρα στα σχέδια όλων εκείνων που λογαριάζουν χωρίς εμάς για εμάς.»

Περισσότερα

Δήλωση Ό. Τσουμάνη για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ

Λαϊκή ΣυσπείρωσηΗ ιδιωτικοποίηση των δικτύων μεταφοράς και ο τεμαχισμός του ομίλου της ΔΕΗ ΑΕ αποτελούν δύο νέους κρίκους στη μακριά αλυσίδα των αντιλαϊκών μέτρων προώθησης της “απελευθέρωσης” του τομέα ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του κεφαλαίου και της ΕΕ, που αποδέχονται όλα τα κόμματα του ευρωμονόδρομου. Αυτός ο δρόμος οδηγεί σε επιδείνωση της κατάστασης για τη λαϊκή κατανάλωση, για τους εργαζόμενους του κλάδου, καθώς και για την αξιοποίηση των εγχώριων πηγών Ενέργειας. Προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν η κυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ τι κάνει; Τεμαχίζει και ξεπουλάει ! Αρχίζει φυσικά από το μικρότερο ποσοστό, τη ” μικρή ΔΕΗ” ,όπως την ονομάζουν, για ευνόητους λόγους. Φυσικά στο συγκεκριμένο παζάρι περιλαμβάνονται και τα φράγματα της περιοχής μας. Συγκεκριμένα πρόκειται για τα φράγματα που βρίσκονται στην Άρτα δηλαδή το φράγμα Πουρναρίου 1 και 2.

Η περίφημη απελευθέρωση όμως δεν έφερε την πολυδιαφημιζόμενη μείωση των τιμών της Ενέργειας ούτε πρόκειται βεβαίως να τη φέρει. Αυτό, άλλωστε, το δείχνει και η διεθνής εμπειρία. Η αύξηση των τιμολογίων της ΔΕΗ τα προηγούμενα χρόνια είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Πολύ περισσότερο που τα τελευταία χρόνια σε συνθήκες καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης το γεγονός αυτό οδήγησε λαϊκά νοικοκυριά να μην ηλεκτροδοτούν τα σπίτια τους βυθίζοντάς τα στο σκοτάδι της ενεργειακής φτώχειας.

Για το συγκεκριμένο δρόμο, το δρόμο της ΕΕ, που ασπάζεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, δε γίνεται κουβέντα, ούτε στην ανακοίνωση των υπευθύνων ενέργειας του κόμματος, ούτε και της υποψηφίας για την περιφέρεια Ηπείρου κ. Γεροβασίλη.

Ο αγώνας ενάντια στην “απελευθέρωση”, για αποδέσμευση απ’ την ΕΕ, κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων στην Ενέργεια και στο σύνολο της οικονομίας, είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να αναχαιτίσει την αντιλαϊκή επίθεση και να κατοχυρώσει την Ενέργεια ως κοινωνικό αγαθό. Απαραίτητη προϋπόθεση γι’αυτο είναι να βγει ο λαός στο προσκήνιο με δυνατό ΚΚΕ παντού: στην ευρωβουλή, την Περιφέρεια, τους Δήμους, τα σωματεία, τους συλλόγους, τις γειτονιές.

Περισσότερα

Δημοτική αλλαγή Άρτας: Ανακοίνωση για τα φράγματα

Ρεύμα και νερό δεν είναι εμπορεύματα, ανήκουν στο λαό.

ΆρταΗ συγκυβέρνηση έχει βαλθεί να παραδώσει τον δημόσιο πλούτο της χώρας στους ιδιώτες. Βιάζεται να ολοκληρώσει το έγκλημα, καθώς βλέπει το καντήλι της να σβήνει και προχωρά, με 4 μόλις ημέρες διαβούλευσης, στον τεμαχισμό της ΔΕΗ και την εκχώρηση των μονάδων παραγωγής και των εκατομμυρίων καταναλωτών σε ιδιώτες, μέσα από τη λεγόμενη “Μικρή ΔΕΗ”.

Σε αυτές τις μονάδες περιλαμβάνονται και τα υδροηλεκτρικά φράγματα στον Άραχθο, μόλις 4 χιλιόμετρα από την πόλη της Άρτας, το Πουρνάρι 1 και 2, .

Η στάση της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ είναι αταλάντευτη και ξεκάθαρη. Δεν πρόκειται να δεχτούμε ποτέ μονάδες στρατηγικής σημασίας για τον τόπο, να περιέλθουν στα χέρια ιδιώτη, που μόνο του σκοπός θα είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους.

Τα φράγματα, που στέκονται πάνω από τα κεφάλια μας, διασφαλίζουν, ακριβώς λόγω του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ, την αντιπλημμυρική προστασία της Άρτας και την άδρευση του κάμπου.

Η ενέργεια είναι εθνικός πλούτος και η παροχή ηλεκτροδότησης κοινωνικό αγαθό.

Ας αντιληφθούν όσοι θεωρούν ότι μπορούν να ξεπουλήσουν τον ιδρώτα και το αίμα του λαού μας, ότι το σύνθημα “ΥΓΕΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ, ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟ ΛΑΟ”, δεν είναι απλά για κατανάλωση σε πορείες. Είναι αδιαπραγμάτευτη θέση και θα αγωνιστούμε να την υπερασπίσουμε.

Δεν πρόκειται να αποδεχτούμε κανένα τετελεσμένο και αυτό ας το βάλουν καλά στο μυαλό τους όλοι.

Καλούμε όλον τον αρτινό λαό, αλλά και τον κόσμο από τους όμορους δήμους σε συσπείρωση και μαζική κινητοποίηση για να ακυρώσουμε στην πράξη όσα σχεδιαζονται μακριά από εμάς για εμάς.

Περισσότερα

Παρέμβαση Περιφέρειας για τα ΥΗΕ Πουρναρίου

Περιφέρεια ΗπείρουΤις θέσεις της Περιφερειακής Αρχής, σχετικά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας για τη δημιουργία της “μικρής ΔΕΗ”, στην οποία προβλέπεται η εκχώρηση των υδροηλεκτρικών έργων “Πουρνάρι Ι και ΙΙ”, ανέπτυξε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Άρτας κ. Βασίλης Ψαθάς, σε σύσκεψη που οργανώθηκε σήμερα στο Πουρνάρι, με τη συμμετοχή εργαζομένων και τοπικών φορέων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι η Περιφέρεια είναι αντίθετη στην πώληση ή την πιθανή παραχώρηση παραγωγικών μονάδων, όπως το Πουρνάρι I και II, αναρωτώμενος μάλιστα ποιά ήταν τα οικονομοτεχνικά κριτήρια, βάσει των οποίων επιλέχθηκαν προς πώληση τα συγκεκριμένα Υδροηλεκτρικά Έργα.

Η Περιφερειακή Αρχή, όπως τόνισε ο κ. Ψαθάς, εκφράζει τον έντονο προβληματισμό της και για σειρά πρακτικών ζητημάτων, που αφορούν τα δύο ΥΗΕ του Πουρναρίου, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο ρόλος των δύο φραγμάτων στην αντιπλημμυρική θωράκιση και στην άρδευσή της πεδινής περιοχής Άρτας είναι μεγάλης σημασίας, ρόλος που καθίσταται αβέβαιος σε περίπτωση εμπλοκής ιδιωτών.

Ένα άλλο σημείο το οποίο επισημαίνει η Περιφερειακή Αρχή, είναι το γεγονός ότι ακόμη και σήμερα δεν έχει προχωρήσει η προβλεπόμενη οριοθέτηση – διευθέτηση της κοίτης του Αράχθου, ενώ δεν έχουν εκτελεστεί από τη ΔΕΗ ούτε τα αναπτυξιακά έργα που είχαν προβλεφθεί ως ανταποδοτικά οφέλη για την κατασκευή των φραγμάτων, τη στιγμή μάλιστα που οι περιβαλλοντικοί όροι λήγουν στο τέλος του 2014.

Η Περιφέρεια, όπως αναφέρεται σε έγγραφο του Περιφερειάρχη προς το ΥΠΕΚΑ, θεωρεί ότι ο χρόνος διαβούλευσης για το συγκεκριμένο θέμα δεν είναι επαρκής και ζητά από το Υπουργείο να προχωρήσει σε διάλογο με την κοινωνία και τους φορείς της Άρτας και γενικότερα της Ηπείρου, προκειμένου οι αποφάσεις που θα ληφθούν να είναι βιώσιμες, να έχουν τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας και να διασφαλίζουν τις θέσεις εργασίας.

Περισσότερα