Εκλογή εκπροσώπων για τη Γ.Σ. της Ένωσης Περιφερειών

Τους εκπροσώπους του για την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος εξέλεξε στη συνεδρίαση της Δευτέρας το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου.

Από την παράταξη της πλειοψηφίας εκλέχτηκαν οι Δηλαβέρης Αναστάσιος, Ανατολιωτάκης Νικόλαος και Τσουλάκη Μαρία. Αναπληρωματικοί οι: Παπαγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου και Καττής Νικόλαος. Από την παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης εκλέχτηκαν οι Αργύρης Ευάγγελος – Μπόβολος Κωνσταντίνος με αναπληρωματικό τον Τζιοβάρα Γρηγόριο.

Περισσότερα