Αυξήθηκαν τα ποσοστά ανεργίας στην Ήπειρο

Το 12,2% άγγιξε η ανεργία στην Ήπειρο το πρώτο τρίμηνο του 2010 από το 11,4%, ποσοστό που είχε διαμορφωθεί το 2009, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες άνεργες, ενώ παράλληλα τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος. Επίσης, εξίσου σημαντικό είναι ότι το ποσοστό των ανέργων με ξένη υπηκοότητα είναι υψηλότερο σε σχέση με εκείνο των Ελλήνων υπηκόων, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό του οικονομικά ενεργού πληθυσμού με ξένη υπηκοότητα είναι υψηλότερο σε σχέση με το μέγεθος του οικονομικά ενεργού πληθυσμού που είναι Έλληνες υπήκοοι.

Περισσότερα