Η θετική ανάδραση στην διαπλοκή

Του Δημήτρη Α. Γιαννακόπουλου

Θεωρήστε πως στιγμιαία διακόπτω την σιωπή μου για να σχολιάσω ένα φαινόμενο που ίσως κρίνει τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Δυστυχώς για όλους μας η πολιτική μεταβολή στον τόπο μας δεν θα προκύψει μέσω μιας διαδικασίας ριζοσπαστικοποίησης του κινήματος των εργαζόμενων και δια της ενσυνείδητης αναδιοργάνωσης/πολιτικού αναπροσδιορισμού του αιτήματος για λαϊκή κυριαρχία και χειραφέτηση από την μορφή χρεοκοπίας την οποία επέβαλε η τρόικα σε αλληλεπίδραση με το πολιτικό κατεστημένο που οδήγησε στην πτώχευση, αλλά μέσω της σύγκρουσης των κεντρικών φορέων της διαπλοκής: των αντίπαλων πλέον στρατοπέδων της διαπλοκής.

Ασφαλώς η μορφή (δημοκρατική ή όχι) της πολιτικής μεταβολής δεν θα κριθεί από την σύγκρουση των διαπλεκομένων, αλλά από την πολιτικοποίηση του αιτήματος για δημοκρατικό εκσυγχρονισμό και παραγωγική ανασυγκρότηση, δίχως φυσικά «τρόικες», επιτρόπους και προτεκτορατοποίηση. Η διαδικασία πτώχευσης και εσωτερικής υποτίμησης που ακολουθείται, προκαλεί το φαινόμενο της θετικής ανάδρασης «positive feedback» στην διαπλοκή ή της διαπλοκής.

Περισσότερα