Πρωτοβουλία Αργύρη για ΣΒΕΚΗ

Πρωτοβουλία ανέλαβε ο βουλευτής Ιωαννίνων και αντιπρόεδρος της Βουλής Β. Αργύρης σχετικά με την κατάσταση που έχει περιέλθει η συνεταιριστική βιομηχανία ΣΒΕΚΗ: Ο Β. Αργύρης απέστειλε επιστολή προς τους υπουργούς: Οικονομίας κ. Κατσέλη, Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου, Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μπατζελή και στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, κ. Πάγκαλο, με την οποία τους ενημερώνει για τα προβλήματα της επιχείρησης και ζητά να αναληφθεί δράση για τη σωτηρία της.

Το κείμενο της επιστολής Αργύρη είναι το εξής:

«Παίρνω την πρωτοβουλία να επικοινωνήσω μαζί σας καθώς η ιδιαίτερη πατρίδα μου τα Γιάννενα αλλά και η Ήπειρος ευρύτερα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, βιώνει μία σημαντική κρίση στον κτηνοτροφικό τομέα που σχετίζεται με το απειλούμενο κλείσιμο της Συνεταιριστικής Βιομηχανίας Επεξεργασίας Κρέατος Ηπείρου – ΣΒΕΚΗ. Η ΣΒΕΚΗ ιδρύθηκε το 1978 στα πλαίσια των προσπαθειών για προστασία του κτηνοτροφικού κόσμου από τους μεσάζοντες στη διαδικασία διακίνησης του κρέατος αλλά και από την απαίτηση της κοινωνίας να διασφαλιστούν σύγχρονες συνθήκες υγιεινής σχετικά με τη σφαγή των ζώων και τη διακίνηση του κρέατος. Η μονάδα παραγωγής της ΣΒΕΚΗ αποτελεί σήμερα μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες στην Ελλάδα και την Ευρώπη, τηρώντας τους πιο αυστηρούς κανονισμούς της Ε.Ε. για την παραγωγή και επεξεργασία του κρέατος. Αποτελεί μία υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής, μεταποίησης, τυποποίησης και επεξεργασίας κρέατος, υποπροϊόντων και παραπροϊόντων με ταυτόχρονες εγκαταστάσεις προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας όπως βιολογικό καθαρισμό, μονάδα επεξεργασίας και αδρανοποίησης στερεών αποβλήτων και μονάδα καταστροφής των υλικών ειδικού κινδύνου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εργοστασιακή μονάδα έχει εξουσιοδοτηθεί από την Ε.Ε. για την ποιοτική κατάταξη των σφαγίων αμνών γάλακτος ενώ στις επισκέψεις κλιμακίων ελέγχου της Ε.Ε., η ΣΒΕΚΗ αποτελούσε σταθερό σταθμό αξιολόγησης καθώς αποδεικνύει την τήρηση υψηλών προδιαγραφών στον τομέα του κρέατος στη χώρα μας. Δυστυχώς η ελλιπής εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για το χώρο της επεξεργασίας και την εμπορία του κρέατος στη χώρα μας έχει μειώσει δραματικά την οικονομική δύναμη της ΣΒΕΚΗ και την έχει καταστήσει προβληματική επιχείρηση. Οι συνεταιρισμοί που αποτελούν το μετοχικό κεφάλαιο της ΣΒΕΚΗ έχουν καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βιωσιμότητας της επιχείρησης το οποίο απαιτεί χρηματοδοτικές εγκρίσεις από μέρους της Ελληνικής Πολιτείας μέσω του χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος της ΑΤΕ το οποίο έχει ως βασικό του σκοπό της στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν την αγροτική παραγωγή και μεγιστοποιούν το αγροτικό εισόδημα. Έως σήμερα η ΑΤΕ δεν εγκρίνει τη χρηματοδότηση της επιχείρησης και έχει περιοριστεί σε ρυθμίσεις υφιστάμενων χρεών με αποτέλεσμα να είναι ορατό το ενδεχόμενο του κλεισίματος της ΣΒΕΚΗ. Θεωρώ ότι απαιτείτε η άμεση ενασχόληση της Ελληνικής Πολιτείας με το θέμα αυτό. Είναι απαραίτητο, σε μία περίοδο κρίσης, να διασφαλιστούν θέσεις εργασίας, να ενισχυθούν προσπάθειες πάταξης της αισχροκέρδειας των μεσαζόντων και στον τομέα του κρέατος και να ενισχυθούν αναπτυξιακές μονάδες που προάγουν ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας και στον αγροτικό τομέα στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης της παραγωγής της χώρας και της προσπάθειας διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων μας. Πιστεύω ότι άμεσα η Κυβέρνηση θα επιληφθεί του θέματος το οποίο είναι ζωτικής σημασίας και για την περιοχή μας αλλά και για τον κτηνοτροφικό κλάδο ευρύτερα»

Περισσότερα